Belatchew Arkitekter  är en arkitektbyrå som arbetar inom ett brett fält av projekt, från stadsplanering till bostäder via kontor och handel. Vår styrka ligger i våra idéer och vår förmåga att hitta nya, ofta oväntade lösningar. Vi höjer platsers och byggnaders värde och ger våra kunder lönsamma projekt. Med vårt engagemang för lokal och global hållbarhet bidrar vi till en bättre framtid.