Ulleråker. bild: Belatchew Arkitekter

Belatchew Arkitekter och Sveafastigheter Bostad vinner markanvisning i Uppsala

PRESSMEDDELANDE (Stockholm, 13 december 2016) Idag tillkännagav Uppsala kommun att Belatchew Arkitekter och Sveafastigheter Bostad vunnit en markanvisningstävling för det sydvästra kvarteret i Ulleråker. Bakom det vinnande förslaget står förutom Belatchew Arkitekter och Sveafastigheter Bostad även Hökerum Bygg, Kirsh-Dereka Arkitekter, MORF Landskap, SLU Alnarp samt WSP.

Uppsala kommun motiverar beslutet som följer:

”Förslaget visar ett sammanhållet koncept där den mänskliga skalan och upplevelsen i ögonhöjd är i fokus. Förslaget förenar det stora centrumkvarterets platskrävande funktioner med en rik urban miljö med plats för möten och liv på ett sätt som är värdigt Ulleråkers nya stadsdelscentrum.”

– Vi var med om att utveckla den första etappen av Östra Salabacke, samt den första etappen av Rosendal. Det är därför särskilt glädjande att få delta även i denna nya stora satsning som Uppsala påbörjar i Ulleråker, säger Rahel Belatchew Lerdell, grundare och chefsarkitekt för Belatchew Arkitekter.

– Vi ser fram emot det kommande samarbetet med Sveafastigheter Bostad, avslutar Rahel Belatchew Lerdell.

Att samarbetet mellan byggherrar, arkitekter och övriga konsulter varit framgångsrikt lyfts också fram av Uppsala kommun:

”[…] sammantaget presenteras ett väl genomtänkt kvarter med sömlösa övergångar mellan olika delar och upplåtelseformer. Detta visar på att samarbetet inom teamet har fungerat mycket väl. Det konsekvent genomförda arbetet med den mänskliga skalan är ett vinnande koncept i den täta och höga stadsdelen.”

Högupplöst bild: http://belatchew.com/downloads/Belatchwew-Arkitekter-Sveafastigheter-Bostad-Ulleraker.jpg

Kontakt

För mer information, högupplösta bilder, intervjuer, etc. vänligen kontakta:

Rahel Belatchew Lerdell, Chefsarkitekt, vd och grundare, tel 070-174 94 32, e-post pr snabel-a belatchew.com
Sara Le Normand, PR & kommunikation, tel 076-339 04 66, 08-55 80 14 14, e-post pr snabel-a belatchew.com
Webb: www.belatchew.com
Twitter: twitter.com/belatchew och twitter.com/rahelbelatchew
Instagram: instagram.com/belatchew och instagram.com/rahelbelatchew

Om Belatchew Arkitekter

Belatchew Arkitekter grundades 2006 av Rahel Belatchew Lerdell. Kontoret har sitt säte i Stockholm, Sverige, men verksamheten är internationell. Belatchew Arkitekter arbetar inom ett brett spektrum av projekt, från stadsplanering och bostäder till interiörer, kontor och detaljhandel. Under företagets första 10 år har Belatchew Arkitekter vuxit till att omfatta även den innovativa studion Belatchew Labs samt fastighetsbolaget Belatchew Fastigheter. Kontoret har också fått flera utmärkelser, och Belatchew Arkitekters projekt har fått stor publicitet runt om i världen.

Rahel Belatchew Lerdell, MSA/SAR, DESA, grundare av Belatchew Arkitekter, har en magisterexamen i arkitektur från Ecole Spéciale d’Architecture i Paris, och har arbetat som arkitekt i Paris, Luxemburg, Tokyo och Stockholm. Belatchew Lerdell är gästlärare vid Ecole Spéciale d’Architecture i Paris och gästkritiker på Arkitekturskolan vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Belatchew Lerdell har utsetts till Årets Arkitekt, och sitter i juryer för flera prestigefyllda utmärkelser i Sverige och internationellt, såsom World Architecture Festival, Les Totems Wood Award i Frankrike, den lettiska träarkitektur Award, det svenska Träpriset, Sveriges Arkitekters Bostadspris, samt Årets Rum.

Belatchew Arkitekters styrka ligger i de idéer som tas fram och förmågan att göra välgrundade analyser och i nära samverkan med beställaren ta fram de för platsen bästa lösningarna. Belatchew Arkitekter följer den globala utvecklingen inom miljö, byggande och stadsutveckling och ser det som sin uppgift att integrera hållbara lösningar i alla projekt. För att uppnå detta har Belatchew Arkitekter grundat Belatchew Labs och Belatchew Fastigheter. Belatchew Labs är en studio inom Belatchew Arkitekter som arbetar med experimentella projekt i syfte att undersöka och testa nya metoder samt finna lösningar på stadens problem, idag och imorgon. Belatchew Fastigheter är ett fastighetsbolag som ger Belatchew Arkitekter möjlighet att förverkliga projekt med höga arkitektoniska kvaliteter i egen regi.