Buzzbuilding Taipei

Belatchew Arkitekters insektsfarm på plats i Taipei

PRESSMEDDELANDE (Stockholm / Taipei, 11 mars 2016) Belatchew Arkitekter har tidigare placerat insektsfarmen BuzzBuilding på Vanadisplan i Stockholm. Nu har turen kommit till Taiwans huvudstad Taipei. I samband med att Taiwan utsetts till ’World Design Capital 2016’ arrangeras utställningen ’Design Solution – Swedish Design for 170 years’ där BuzzBuilding Taipei ställs ut.

I syfte att visa hur Taipei skulle kunna bli självförsörjande på protein, föreslår Belatchew Arkitekter uppförandet av en insektsfarmen BuzzBuilding på rondellen Ren-A Circle i Taipeis centrum.

– Vi är överväldigade av det intresse världen visat för BuzzBuilding, och det är glädjande att vi nu har möjlighet att visa hur BuzzBuilding kan lösa Taipeis proteinbehov inom ramen för Taipei World Design Capital, säger Rahel Belatchew Lerdell, Chefsarkitekt, VD och grundare av Belatchew Arkitekter.

BuzzBuilding har vunnit flera utmärkelser, bland andra Architectural Review MIPIM Future Project Award, Smart Living Challenge Award samt Svensk Forms pris Design S.

Högupplösta bilder, infografik, bakgrundsmaterial, etc finns på http://belatchew.com/en/media/buzzbuilding-taipei-media-resources/

Utställningen ’Design Solution – Swedish Design for 170 years’, arrangeras bl.a. av Taipei City, Svensk Form samt Business Sweden Taipei.

Fakta om insekter, proteinproduktion och BuzzBuilding

År 2050 beräknas jorden befolkas av 9 miljarder människor och en fråga som söker sitt svar är hur en hållbar livsmedelsproduktion som räcker till utan att belasta miljön kan se ut. En lösning är att hitta alternativ till köttprotein, och en sådan proteinkälla är insekter. Det finns ungefär 1900 ätbara arter, och 2 miljarder av världens befolkning äter redan insekter idag. Proteinproduktion från insekter är betydligt mer effektiv än köttproduktion, det krävs till exempel 10 kg foder för att framställa 1 kg nötkött, men med samma fodermängd kan man få 9 kg insekter.

För att åskådliggöra hur en urban insektsproduktion kan se ut har Belatchew Labs tagit fram insektsfarmen BuzzBuilding och som med 1 150 m² på 3 våningar erbjuder 10 350 m² odlingsyta. BuzzBuilding består av en byggnad som integrerar hela produktionsflödet av insekter, från ägg till färdig insekt. Därutöver inrymmer BuzzBuilding en säker hemvist för utrotningshotade vildbin, som förutom att tillförsäkra hotade binarters fortsatta liv även bidrar till en blommande och fruktbar stad.

Den bärande konstruktionen i byggnaden är en stålram som är inspirerad av ett exoskelett, dvs ett yttre skelett som gör BuzzBuilding insektslik. På bottenvåningen finns en restaurang där insekter både tillagas och säljs. Målet är att göra produktionen offentlig, så att den till skillnad mot den undangömda köttproduktionen bjuder in till observation och delaktighet samt kunskap om var vår mat kommer ifrån.

Kontakt

VD & grundare: Rahel Belatchew Lerdell, tel 070-174 94 32
PR & kommunikation: Sara Le Normand, tel 076-339 04 66, 08-55 80 14 14
Webb: www.belatchew.com
Twitter: twitter.com/belatchew och twitter.com/rahelbelatchew
Instagram: instagram.com/belatchew och instagram.com/rahelbelatchew

Om Belatchew Arkitekter

Belatchew Arkitekter grundades 2006 av Rahel Belatchew Lerdell. Kontoret har sitt säte i Stockholm, Sverige, men verksamheten är internationell. Belatchew Arkitekter arbetar inom ett brett spektrum av projekt, från stadsplanering och bostäder till interiörer, kontor och detaljhandel. Under företagets första 10 år har Belatchew Arkitekter vuxit till att omfatta även den innovativa studion Belatchew Labs samt fastighetsbolaget Belatchew Fastigheter. Kontoret har också fått flera utmärkelser, och Belatchew Arkitekters projekt har fått stor publicitet runt om i världen.

Rahel Belatchew Lerdell, MSA/SAR, DESA, grundare av Belatchew Arkitekter, har en magisterexamen i arkitektur från Ecole Spéciale d’Architecture i Paris, och har arbetat som arkitekt i Paris, Luxemburg, Tokyo och Stockholm. Belatchew Lerdell är gästlärare vid Ecole Spéciale d’Architecture i Paris och gästkritiker på Arkitekturskolan vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Belatchew Lerdell har utsetts till Årets Arkitekt, och sitter i juryer för flera prestigefyllda utmärkelser i Sverige och internationellt, såsom World Architecture Festival, Les Totems Wood Award i Frankrike, den lettiska träarkitektur Award, det svenska Träpriset, Sveriges Arkitekters Bostadspris, samt Årets Rum.

Belatchew Arkitekters styrka ligger i de idéer som tas fram och förmågan att göra välgrundade analyser och i nära samverkan med beställaren ta fram de för platsen bästa lösningarna. Belatchew Arkitekter följer den globala utvecklingen inom miljö, byggande och stadsutveckling och ser det som sin uppgift att integrera hållbara lösningar i alla projekt. För att uppnå detta har Belatchew Arkitekter grundat Belatchew Labs och Belatchew Fastigheter. Belatchew Labs är en studio inom Belatchew Arkitekter som arbetar med experimentella projekt i syfte att undersöka och testa nya metoder samt finna lösningar på stadens problem, idag och imorgon. Belatchew Fastigheter är ett fastighetsbolag som ger Belatchew Arkitekter möjlighet att förverkliga projekt med höga arkitektoniska kvaliteter i egen regi.

###