Belatchew Fastigheter
Belatchew Fastigheter arbetar med projekt- och fastighetsutveckling med fokus på bostäder. Företaget söker aktivt efter exploaterings- och projektmöjligheter i storstadsregionerna, på egen hand såväl som i samarbete med andra aktörer.

Genom att bygga i egen regi och ta en större roll i planerings- och byggfasen skapas förutsättningar för att låta arkitekturen ta ett större utrymme i ett projekt. Samtidigt byggs det upp en erfarenhet och kunskap som gagnar den traditionella konsultverksamheten och gör Belatchew Arkitekter till en bättre rustad konsult gentemot en byggherre, väl insatt i projektens ekonomiska förutsättningar.

20150428: Belatchew Fastigheter AB har fått sin första markanvisning i Stockholms stad. Exploateringsnämnden har beslutat att ge Belatchew Fastigheter markanvisning för ett bostadshus i trä i Midsommarkransen.

Läs mer i pressmeddelandet >>