Tidningen Trä - "Drömmen om ett bankpalats i trä"

Belatchew Arkitekters VD och grundare Rahel Belatchew Lerdell har blivit utsedd till ny ledamot i Tidningen Träs redaktionsråd. Tidningen Trä är en tidning för inspiration och kunskap till den svenska bygg- och fastighetssektorn och ges ut av branschorganisationen Svenskt Trä. Rahel Belatchew Lerdell kommer även verka som krönikör i tidningen.

Den första krönikan bär rubriken ”Drömmen om ett bankpalats i trä” och finns införd i det aktuella numret (4/2012) av Tidningen Trä och finns att läsa här (bläddra till sidan 9 eller scrolla nedåt på denna sida) >>

Drömmen om ett bankpalats i trä

av Rahel Belatchew Lerdell, Arkitekt MSA/SAR, DESA, Belatchew Arkitekter

Krönika införd i Tidningen Trä, nr 4, 2012.

Från min tid som arkitekt i Luxemburg fick jag ofta höra att riktigt solida hus de byggs i sten – inte i trä. Denna åsikt framfördes i samband med alla möjliga projekt, från bankpalats till privata villor. När jag sedan återvände till Sverige och fick chansen att uppföra ett eget hus, då tog jag tillfället i akt och skapade ett mycket solitt hus till mig och min familj – i trä.

På senare år tror jag mig dock ha sett vissa tecken på en attitydförskjutning på kontinenten, där trä blivit alltmer accepterat som byggnadsmaterial. Bland annat ger mina studenter på arkitekthögskolan ESA i Paris, där jag är gästlärare och kritiker emellanåt, uttryck för att de ser positivt på träarkitektur. De uppfattar trä som ett sofistikerat byggnadsmaterial. Här ser man dock en tydlig skillnad mellan generationerna, där de äldre är betydligt mer skeptiskt inställda till trä än deras yngre kollegor med undantag för ett fåtal arkitekter som är desto tydligare profilerade på trä ofta i samband med hållbar arkitektur.

Ett annat exempel är när jag för ett par år sedan satt med i juryn för det franska träpriset. Då kunde jag konstatera att det byggs mycket i trä i Frankrike, inte minst i relativt avancerade projekt som muséer och andra signaturbyggnader.

Jag ser två förklaringar till denna glädjande förändring och attitydförskjutning. För det första så innebär det blotta faktum att ett antal träbyggnader med avsevärd arkitektonisk höjd har uppförts runt om i världen. Det ger ett ökat intresse och en ökad förståelse – samt inte minst ökad acceptans – för träarkitektur.

Ett projekt som kan lyftas fram är Centre Pompidou i Metz, Frankrike, av den japanska arkitekten Shigeru Ban, vars stora ondulerande tak är gjort i trä. Ett annat projekt är Metropol Parasol i Sevilla av den tyska arkitekten Jürgen Mayer H, en stor fribärande takkonstruktion i trä som täcker över arkeologiska utgrävningar.

För det andra så har det senaste decenniet präglats av en ökad medvetenhet om vikten av hållbar arkitektur. Då blir trä, som det förnyelsebara material det är, ett naturligt och självklart val för nya projekt.

Allt detta får mig att tänka tillbaka på mina år i Luxemburg och känna ett visst hopp. Tänk om vi närmar oss den stunden då vi får se ett luxemburgiskt bankpalats uppfört i trä?

###

Det här inlägget postades i Belatchew Arkitekter i media, Belatchew Arkitekter nyhet och har märkts med etiketterna , , , , , , . Bokmärk permalänken.