• Living_Design_cover.jpg
  • Living_Design_u01.jpg

Villa RBDVD publiceras i den japanska tidningen Living Design.