• 20070928-RBA-Metro.jpg

Metro intervjuar Rahel Belatchew Lerdell om Stockholms framtid och publicerar Kungsbroskrapan.