Belatchew Arkitekter vinner parallellt uppdrag i Hagastaden

Pressmeddelande – Stockholm den 4 mars 2015

Atrium Ljungberg har idag valt ut Belatchew Arkitekter som vinnare av ett parallellt uppdrag avseende uppförande av en symbolbyggnad i Hagastaden i Stockholm. Byggnaden skall tjäna som mötesplats för de som bor, arbetar, forskar, studerar i och besöker stadsdelen, och kommer att rymma en restaurang, café och takterrass.

Byggnaden är belägen i Kvarteret Genen, i korsningen Norra Stationsgatan och Gävlegatan, i skärningspunkten mellan Vasastaden, den framväxande nya Hagastaden och Nya Karolinska. Byggnaden är på cirka 700 kvadratmeter och kommer delvis att uppföras i två plan med en takterrass. Målsättningen är att byggstart ska ske i början av 2016 med öppning hösten 2016.

Atrium Ljungbergs motivering till att man utsåg Belatchew Arkitekter till vinnare av det parallella uppdraget:

”För ett mycket attraktivt och inspirerande förslag, kallat ”Twist”. Arkitekterna har lagt stor vikt vid en mänsklig, hållbar och symbolisk gestaltning. ”Twist” är en skulptural byggnad som med funktion, form och material kontrasterar sin omgivning och på ett tilltalande sätt berikar och bidrar till uppfyllandet av visionen för Hagastaden. En märkesbyggnad som välkomnar, bjuder in och skapar stor nyfikenhet”.

Byggnaden har fått namnet ”Twist” vilket anspelar på dess vridna form men även på programmet som kombinerar och växlar arbete med nöje, det enskilda med det kollektiva. Det är en lätt konstruktion i trä som vrider sig mjukt från den ena våningen till den andra och via en generös multifunktionell trappa kopplar ihop entréplanet med övre plan och takterrass på ett sömlöst sätt. Gränsen mellan våningsplanen suddas ut och det övre planet blir lättillgängligt och attraktivt. Med aktiviteter som pågår såväl dag som kvällstid blir Twist en levande plats som lyser upp även när omgivande kontorshus har släckt för dagen. Formmässigt har utgångspunkten varit byggrätten som har fått en “twist” vilket också kan kopplas till områdets vetenskapliga tema och kvartersnamnet ”Genen”, då vridningen också anspelar på en DNA spiral.

– Det här är ett unikt projekt på en mycket speciell plats. Twist har en tydlig skulptural form med ett flexibelt program som skapar framtidens mötesplatser, säger Rahel Belatchew Lerdell, VD, Belatchew Arkitekter.

Högupplösta bilder finns att ladda ned på http://belatchew.com/media/twist/

Atrium Ljungbergs pressmeddelande >>

KONTAKT
VD & grundare: Rahel Belatchew Lerdell, tel 070-174 94 32, pr@belatchew.com
Webb: www.belatchew.com
Facebook: facebook.com/belatchew
Twitter: twitter.com/belatchew

OM BELATCHEW ARKITEKTER
Belatchew Arkitekter AB är en arkitektbyrå som arbetar inom ett brett spektrum av projekt, från stadsplanering och bostäder till kontor och butiker. Företagets styrka ligger i de idéer som tas fram och förmågan att hitta nya, ofta oväntade lösningar som stärker platser och höjer värdet på fastigheter. Belatchew Arkitekter följer den globala utvecklingen inom miljö, byggande och stadsutveckling och ser det som sin uppgift att integrera hållbara lösningar i alla projekt. Bolagets VD och grundare Rahel Belatchew Lerdell, SAR/MSA, DESA har arbetat som arkitekt i Paris, Luxemburg, Tokyo och Stockholm. Belatchew Lerdell undervisar och föreläser i arkitektur vid École Spéciale d’Architecture i Paris och verkar som gästkritiker på Arkitekthögskolan vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Rahel ingår även i redaktionsrådet för Tidningen Trä samt i juryn för träpriset 2016.
Belatchew Arkitekter har vunnit flera arkitekttävlingar. Byrån har även fått flera utmärkelser, som Svensk Forms nationella utmärkelse Design S, den internationella innovationstävlingen Smart Living Challenge, Årets Arkitekt och utsetts till en av världens 101 mest spännande nya arkitektbyråer av tidningen Wallpaper*. Flera av arkitektbyråns projekt finns publicerade i både svensk och internationell press samt ett flertal böcker.

OM ATRIUM LJUNGBERG
Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag med ett fastighetsvärde om 26 miljarder kronor. Man investerar årligen drygt en miljard kronor i egna projekt. Atrium Ljungbergs inriktning är att äga, utveckla och förvalta framför allt handels- och kontorsfastigheter. Ambitionen är att utveckla områden till stadslika miljöer som är långsiktigt hållbara och attraktiva över tiden. Atrium Ljungberg finns i starka tillväxtområden som Stockholm, Uppsala och Malmö.

OM HAGASTADEN
Hagastaden är ett kommungränsöverskridande stadsbyggnadsprojekt i Stockholm, innefattande delar av Stockholms kommun och Solna kommun. Hagastaden har en yta av 96 hektar och omfattar områdena för Karolinska sjukhuset och den tidigare bangården för Stockholms norra station. Området tillhör dels stadsdelen Vasastaden i Stockholm, dels stadsdelen Haga i Solna. (källa: Wikipedia)

Twist Night View Twist Night View

 

Twist Interior Twist Interior

 

Twist Day View Twist Day View