Pressmeddelande – Stockholm den 25 april 2014

Boverket ger stöd till projekt som främjar ett innovativt byggande i syfte att öka utbudet av bostäder för unga, för att på längre sikt minska bostadsbristen för särskilt unga och studerande. Ett av de initiativ som fått stöd av Boverket är Belatchew Arkitekters projekt för att skapa flytande och flyttbara studentbostäder med hjälp av återvunnet material.

– Vi är mycket glada över att Boverket ger oss möjligheten att skapa förutsättningar för innovativ arkitektur med inriktning mot såväl unga som boende på vatten, säger Rahel Belatchew Lerdell, VD och grundare, Belatchew Arkitekter AB.

Delar av projektet kommer att bedrivas inom ramen för Belatchew Labs; en studio inom Belatchew Arkitekter som ägnar sig åt experimentella projekt där syftet främst är att undersöka och testa nya angreppssätt och lösningar på urbana och arkitektoniska frågeställningar. Belatchew Labs inledde sin verksamhet 2013 med projektet Strawscraper, som fick stort genomslag i såväl media och den internationella arkitekturvärlden.

Mer om Boverkets Stöd för innovativt byggande av bostäder för unga här >>

Om Belatchew Arkitekter

Belatchew Arkitekter AB (tidigare RB Arkitektur) är en arkitektbyrå som arbetar inom ett brett spektrum av projekt, från stadsplanering och bostäder till kontor och butiker. Företagets styrka ligger i de idéer som tas fram och förmågan att hitta nya, ofta oväntade lösningar som stärker platser och höjer värdet på fastigheter. Belatchew Arkitekter följer den globala utvecklingen inom miljö, byggande och stadsutveckling och ser det som sin uppgift att integrera hållbara lösningar i alla projekt. Bolagets VD och grundare Rahel Belatchew Lerdell, MSA / SAR, DESA har arbetat som arkitekt i Paris, Luxemburg, Tokyo och Stockholm. Belatchew Lerdell undervisar och föreläser i arkitektur vid École Spéciale d’Architecture i Paris och verkar som gästkritiker på Arkitekthögskolan vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Rahel ingår även i redaktionsrådet för Tidningen Trä.

Belatchew Arkitekter har vunnit flera arkitekttävlingar under senare år. Byrån har även fått flera utmärkelser, som Årets Arkitekt och utsetts till en av världens 101 mest spännande nya arkitektbyråer av tidningen Wallpaper*. Ett flertal av arkitektbyråns projekt finns publicerade i både svensk och internationell press samt ett flertal böcker.

Kontakt

Telefon: 08 55 80 14 14 eller Rahel Belatchew Lerdell direkt 070-174 94 32
Webb: www.belatchew.com
Facebook: facebook.com/belatchew
Twitter: twitter.com/Belatchew
Instagram: http://instagram.com/belatchew