Belatchew Arkitekter vinner Svensk Forms utmärkelse Design S

Pressmeddelande – Stockholm den 27 november 2014

Insektsfarmen BuzzBuilding har premierats med Svensk Forms utmärkelse Design S, Sveriges nationella designpris. Vinnarna korades på den stora DesignDagen 26 november på Arkitektur- och designcentrum.

Juryns motivering:

”Ett livsstilsförändrande stadsrum som förenar Stockholms invånare med naturens. Det starka behovet att visualisera en konceptuell arkitektonisk idé har uppfyllts. Roligt, radikalt och intellektuellt tankeväckande för stadsmänniskor som vill minska sin klimatpåverkan.”

BuzzBuilding har utvecklats inom Belatchew Arkitekters studio Belatchew Labs i syfte att göra Stockholm självförsörjande på protein. År 2050 beräknas jorden befolkas av 9 miljarder människor och en fråga som söker sitt svar är hur en hållbar livsmedelsproduktion som räcker till utan att belasta miljön kan se ut. En lösning är att hitta alternativ till köttprotein, och en sådan proteinkälla är insekter. Genom att placera insektsfarmer på nio rondeller runt om i Stockholm uppnås målet att göra Stockholm självförsörjande på protein.

För att åskådliggöra hur en urban insektsproduktion kan se ut har Belatchew Labs tagit fram insektsfarmen BuzzBuilding för uppfödning av syrsor, placerad vid Vanadisplan, och som erbjuder 10 350 m² odlingsyta. Därutöver inrymmer BuzzBuilding en säker hemvist för utrotningshotade vildbin, som förutom att tillförsäkra hotade binarters fortsatta liv även gör Stockholm till en blommande och fruktbar stad.

– Det är fantastiskt roligt att BuzzBuilding utmärkts med Design S, särskilt som BuzzBuilding är en del av vår ambition att genom Belatchew Labs bidra till nytänkande om den hållbara staden, säger Rahel Belatchew Lerdell, VD och grundare, Belatchew Arkitekter AB.

Högupplösta bilder, infografik, bakgrundsmaterial, etc finns på http://belatchew.com/media/insectcity/

KONTAKT
VD & grundare: Rahel Belatchew Lerdell, tel 070-174 94 32, pr@belatchew.com
Webb: www.belatchew.com
Facebook: facebook.com/belatchew
Twitter: twitter.com/belatchew

OM DESIGN S
Design S är Sveriges nationella designutmärkelse som i år delas ut för femte gången i Svensk Forms regi. Officiell beskyddare för Design S 2014 är näringsministern. Juryn leddes av Jakob Lind, Päivi Ernkvist, Hedvig Hedqvist, Mathilda Tham, Fredrik Marcus, Fredrik Magnusson, Malin Zimm, David Carlson samt Claes von Hauswolff.

OM SVENSK FORM
Svensk Form är en aktiv medlemsförening för privatpersoner, företag och yrkesverksamma inom form, design och arkitektur. Föreningen grundades 1845 som Svenska Slöjdföreningen och har sedan dess främjat svensk design i Sverige och utomlands. Svensk Form ger ut tidningen Form sedan 1905.

OM BELATCHEW LABS
Belatchew Labs är en studio inom Belatchew Arkitekter som arbetar med experimentella projekt där syftet främst är att undersöka och testa nya angreppssätt och lösningar på urbana och arkitektoniska frågeställningar. Projekten är visionära till sin karaktär och strävar efter att inspirera, ifrågasätta och utmana.

OM BELATCHEW ARKITEKTER
Belatchew Arkitekter AB är en arkitektbyrå som arbetar inom ett brett spektrum av projekt, från stadsplanering och bostäder till kontor och butiker. Företagets styrka ligger i de idéer som tas fram och förmågan att hitta nya, ofta oväntade lösningar som stärker platser och höjer värdet på fastigheter. Belatchew Arkitekter följer den globala utvecklingen inom miljö, byggande och stadsutveckling och ser det som sin uppgift att integrera hållbara lösningar i alla projekt. Bolagets VD och grundare Rahel Belatchew Lerdell, SAR/MSA, DESA har arbetat som arkitekt i Paris, Luxemburg, Tokyo och Stockholm. Belatchew Lerdell undervisar och föreläser i arkitektur vid École Spéciale d’Architecture i Paris och verkar som gästkritiker på Arkitekthögskolan vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Rahel ingår även i redaktionsrådet för Tidningen Trä samt i juryn för träpriset 2016.

Belatchew Arkitekter har vunnit flera arkitekttävlingar. Byrån har även fått flera utmärkelser, som Svensk Forms nationella utmärkelse Design S, Årets Arkitekt och utsetts till en av världens 101 mest spännande nya arkitektbyråer av tidningen Wallpaper*. Flera av arkitektbyråns projekt finns publicerade i både svensk och internationell press samt ett flertal böcker.

BuzzBuilding – nattbild

design_s_buzzbuilding_600