pressmeddelandebild-1000

Den jämställda platsen – socialt hållbar arkitektur i praktiken

PRESSMEDDELANDE (Stockholm, 22 mars 2016) Inom ramen för Boverkets stöd för utveckling av jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter beviljades 2015 stöd till projektet ”Resan till den jämställda platsen”, där Belatchew Arkitekter i samarbete med Add Gender, Malmö stad och Nacka kommun utvecklat en metod som stadsplanerare kan använda för att skapa jämställda offentliga platser.

Projektet har bestått av tre delar; informationsinsamling och de två parallella processerna formgivning och metodutveckling. I formgivningsprocessen har medborgardialog varit en viktig del. Två klasser på Eklidens skola i Nacka och Nacka gymnasium har under workshops varit med och tagit fram de värden och funktioner som de önskar ska karakterisera platsen och som gör den intressant och interaktiv. Några av slutsatserna var multifunktionalitet, lekfullhet, någonstans att plugga och att den ska kunna användas alla tider på dygnet och året. Det har varit värdefullt att prata med ungdomarna för att förstå hur de umgås, i vilka konstellationer och vilken skala saker bör ha.

Till skillnad från klassisk arkitektur som är väldigt centrerad, ofta en plats med en staty i mitten till exempel, så har platsen medvetet utformats till att bli decentraliserad. Människors olika rörelsemönster har också tagits i beaktning vilket resulterat i en plats som kan nås från olika håll.

Parallellt med formgivningen har en metod vuxit fram som tagit formen av en kortlek framtagen i samarbete med företaget MethodKit. Varje kort representerar en viktig aspekt i formgivningsprocessen. Kortleken är flexibel och uppmanar till ett kreativt och roligt sätt att integrera ett jämställdhetsperspektiv i arbetsprocessen. Den blir ett verktyg som hjälper planerare att systematiskt ifrågasätta det satta programmet.

Centralt för projektet har varit det tvärvetenskapliga samarbetet mellan arkitekter, jämställdhetsexperter och planerare. Den färdiga metoden hjälper planerare att leva upp till de lagstiftade kraven på jämställdhetsintegrering på ett kreativt sätt.

– Vi har länge arbetat med hållbar arkitektur i våra projekt och för oss är det naturligt att fördjupa oss i social hållbarhet och där utgör den jämställda platsen en viktig del, säger Rahel Belatchew Lerdell, chefsarkitekt, VD och grundare, Belatchew Arkitekter.

– Härnäst ser vi med spänning fram emot hur vi kan dela med oss av våra insikter och metoder från detta projekt med stadsplanerare runt om i landet och tillsammans forma bättre platser för alla invånare, avslutar Rahel Belatchew Lerdell.

Kontakt

För mer information, högupplösta bilder, intervjuer, etc. vänligen kontakta:

Rahel Belatchew Lerdell, Chefsarkitekt, vd och grundare, tel 070-174 94 32, e-post pr snabel-a belatchew.com
Sara Le Normand, PR & kommunikation, tel 076-339 04 66, 08-55 80 14 14, e-post pr snabel-a belatchew.com
Webb: www.belatchew.com
Twitter: twitter.com/belatchew och twitter.com/rahelbelatchew
Instagram: instagram.com/belatchew och instagram.com/rahelbelatchew

Om Belatchew Arkitekter

Belatchew Arkitekter grundades 2006 av Rahel Belatchew Lerdell. Kontoret har sitt säte i Stockholm, Sverige, men verksamheten är internationell. Belatchew Arkitekter arbetar inom ett brett spektrum av projekt, från stadsplanering och bostäder till interiörer, kontor och detaljhandel. Under företagets första 10 år har Belatchew Arkitekter vuxit till att omfatta även den innovativa studion Belatchew Labs samt fastighetsbolaget Belatchew Fastigheter. Kontoret har också fått flera utmärkelser, och Belatchew Arkitekters projekt har fått stor publicitet runt om i världen.

Rahel Belatchew Lerdell, MSA/SAR, DESA, grundare av Belatchew Arkitekter, har en magisterexamen i arkitektur från Ecole Spéciale d’Architecture i Paris, och har arbetat som arkitekt i Paris, Luxemburg, Tokyo och Stockholm. Belatchew Lerdell är gästlärare vid Ecole Spéciale d’Architecture i Paris och gästkritiker på Arkitekturskolan vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Belatchew Lerdell har utsetts till Årets Arkitekt, och sitter i juryer för flera prestigefyllda utmärkelser i Sverige och internationellt, såsom World Architecture Festival, Les Totems Wood Award i Frankrike, den lettiska träarkitektur Award, det svenska Träpriset, Sveriges Arkitekters Bostadspris, samt Årets Rum.

Belatchew Arkitekters styrka ligger i de idéer som tas fram och förmågan att göra välgrundade analyser och i nära samverkan med beställaren ta fram de för platsen bästa lösningarna. Belatchew Arkitekter följer den globala utvecklingen inom miljö, byggande och stadsutveckling och ser det som sin uppgift att integrera hållbara lösningar i alla projekt. För att uppnå detta har Belatchew Arkitekter grundat Belatchew Labs och Belatchew Fastigheter. Belatchew Labs är en studio inom Belatchew Arkitekter som arbetar med experimentella projekt i syfte att undersöka och testa nya metoder samt finna lösningar på stadens problem, idag och imorgon. Belatchew Fastigheter är ett fastighetsbolag som ger Belatchew Arkitekter möjlighet att förverkliga projekt med höga arkitektoniska kvaliteter i egen regi.

###