SwimCity – 3D-printat boende på vatten

Pressmeddelande – Stockholm den 3 december 2014

Belatchew Arkitekters studio Belatchew Labs presenterar SwimCity, ett projekt som syftar till att öka utbudet av bostäder för unga genom att skapa ett hållbart boende på vatten. Projektet har fått stöd av Boverket.

Med hjälp av 3D-printing och återvunnen betong skapar Belatchew Arkitekter flytande bostäder för studenter och unga vuxna – bostäderna är unika, anpassar sig till landskapet och kan byggas i såväl liten som stor skala. Med vatten som plats är möjligheterna nästintill oändliga för att skapa såväl sammanhängande som varierande strukturer, beroende på rådande efterfrågan. Förutom att vatten är en outnyttjad yta är det också en potentiell energikälla. Sjövärme och vågkraft tar tillvara på vattnets energi och implementeras i projektet.

Utbudet av bostäder för unga kan ökas och breddas genom ett innovativt byggande på vatten. På grund av att vatten ses som extra yta att bygga på, kan placeringen av de flytande studentbostäderna variera; allt från SwimCity-förslaget där platsen är Ropsten med närhet till kollektivtrafik, till idag dåligt utnyttjade hamn, kaj- och varvsområden i såväl Stockholm som andra svenska städer med angränsande vattenytor.

Byggavfall står för en stor del av Sveriges totala klimatpåverkan, och genom att återvinna betong bidrar SwimCity till att minska belastningen på klimatet. 3D-printning av byggnader är en ny teknik som gör det enklare, billigare och mer effektivt att bygga. Genom att återanvända byggavfall och skapa ny betong som är ”printbar” blir byggprocessen ekologiskt och ekonomiskt hållbar. Byggprocessen förkortas, görs säkrare, mer effektiv och designmöjligheterna är oändliga.

– Efter insektsfarmen BuzzBuilding och det urbana kraftverket Strawscraper, presenterar nu Labs vårt senaste projekt SwimCity, säger Rahel Belatchew Lerdell, VD och grundare, Belatchew Arkitekter AB.

– Den tekniska utvecklingen inom 3D-printad betong har kommit väldigt långt. Med SwimCity visar vi hur den nya tekniken möjliggör unika byggnader som dagens prefab inte förmår, avslutar Rahel Belatchew Lerdell, VD och grundare, Belatchew Arkitekter AB.

Mer information finns i ”faktarutorna” nedan.
Högupplösta bilder och infografik: http://belatchew.com/media/swimcity/
Nyckelord: 3D-printing, återvunnen betong, boende på vatten, sjövärme, vågkraft

KONTAKT

VD & grundare: Rahel Belatchew Lerdell, tel 070-174 94 32, 08-55 80 14 14, epost pr@belatchew.com
Webb: www.belatchew.com
Facebook: facebook.com/belatchew
Twitter: twitter.com/belatchew

###

OM BELATCHEW ARKITEKTER

Belatchew Arkitekter AB är en arkitektbyrå som arbetar inom ett brett spektrum av projekt, från stadsplanering och bostäder till kontor och butiker. Företagets styrka ligger i de idéer som tas fram och förmågan att hitta nya, ofta oväntade lösningar som stärker platser och höjer värdet på fastigheter. Belatchew Arkitekter följer den globala utvecklingen inom miljö, byggande och stadsutveckling och ser det som sin uppgift att integrera hållbara lösningar i alla projekt. Bolagets VD och grundare Rahel Belatchew Lerdell, SAR/MSA, DESA har arbetat som arkitekt i Paris, Luxemburg, Tokyo och Stockholm. Belatchew Lerdell undervisar och föreläser i arkitektur vid École Spéciale d’Architecture i Paris och verkar som gästkritiker på Arkitekthögskolan vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Rahel ingår även i redaktionsrådet för Tidningen Trä samt i juryn för träpriset 2016.

Belatchew Arkitekter har vunnit flera arkitekttävlingar. Byrån har även fått flera utmärkelser, som Svensk Forms nationella utmärkelse Design S, Årets Arkitekt och utsetts till en av världens 101 mest spännande nya arkitektbyråer av tidningen Wallpaper*. Flera av arkitektbyråns projekt finns publicerade i både svensk och internationell press samt ett flertal böcker.

OM BELATCHEW LABS

Belatchew Labs är en studio inom Belatchew Arkitekter som arbetar med experimentella projekt där syftet främst är att undersöka och testa nya angreppssätt och lösningar på urbana och arkitektoniska frågeställningar.

Projekten är visionära till sin karaktär och strävar efter att inspirera, ifrågasätta och utmana.

Tidigare Labs-projekt inkluderar den håriga skyskrapan Strawscraper och den prisbelönta insektsfarmen BuzzBuilding.

###

Fakta: Akut bostadsbrist

Det råder en akut bostadskris i Sverige. Hälften av alla mellan 20-27 år i Sverige, 288 900 personer saknar ett eget boende. Det råder bostadsbrist i över hälften av landets kommuner och i nästan alla kommuner är det brist på billiga hyresrätter. I bostadsbristens spår tvingas studenter och unga vuxna att bo kvar hemma mot sin vilja, bo inneboende eller bli utlämnad till en andrahandsmarknad med otrygga villkor. Antalet lediga hyreslägenheter i storstadsregionerna eller på de större högskoleorterna är knappa eller obefintliga, samtidigt som det är till dessa regioner många unga söker sig.

Fakta: Hur vill unga bo?

Belatchew Arkitekter har tagit del av en rad rapporter och studier som ser över ungas boendesituation. En gemensam nämnare för unga vuxna är att de vill bo centralt med närhet till skola/jobb, i hyresrätt med låg hyra. De förändrade beteenden avseende jobb, studier och mediekonsumtion som den tekniska utvecklingen fört med sig innebär att de unga inte är beroende av att utföra specifika sysslor knutna till specifika platser i hemmet. Istället efterfrågas ett nytt ”universalrum” som tillsammans med köket bildar en efterfrågad planlösning. 42 % av unga vuxna kan tänka sig att bo på 25 kvm eller mindre. 20 % kan tänka sig att avstå från vardagsrum i sin bostad. 47 % vill bo med vänner eller andra. 30 % vill gärna ha gemensamma ytor. Men trots att efterfrågan på boende varierar i hög grad, ser alla små lägenheter som byggs idag mer eller mindre likadana ut. SwimCity möjliggör lägenheter som är anpassade till en varierad efterfrågan.

Fakta: Vattenyta är outnyttjad resurs

Genom att lyfta blicken från Stockholm Stads mark och istället betrakta vattenytan som en outnyttjad tillgång, anser Belatchew Arkitekter att utbudet av bostäder för unga kan ökas och breddas genom ett innovativt byggande på vatten. Syftet med åtgärden är att på kort tid öka utbudet av bostäder för unga. På grund av att vatten ses som extra yta att bygga på, kan placeringen av de flytande studentbostäderna variera; allt från SwimCity-förslaget där platsen är Ropsten med närhet till kollektivtrafik, till idag dåligt utnyttjade hamn, kaj- och varvsområden som Värtahamnen, Frihamnen och Loudden, eller mer centrala lägen mitt i Riddarfjärden som Söder – och Norr Mälarstrand. De flytande bostäderna tar således tillvara på Stockholms största tillgångar: läget, vattnet och vyerna. Den stora nyttan med bostäder på vatten som plats, är de näst intill oändliga möjligheter som öppnas upp för att skapa sammanhängande enheter med fler eller färre antal lägenheter beroende på efterfrågan för tillfället. SwimCity-lösningen är dock inte låst till Stockholm utan fungerar utmärkt i andra städer med avgränsande vattenytor.

Fakta: Återvinning av byggavfall

Beräkningar indikerar att den totala klimatpåverkan från byggprocesser i Sverige uppgår till cirka 10 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år vilket motsvarar cirka 17 % av Sveriges rapporterade utsläpp av växthusgaser. Klimatbelastningen från den totala energianvändningen under byggprocessen motsvarar drift av huset under 50 år. 84 % av denna klimatpåverkan kan hänföras till material i byggnaden.

Fakta: 3D-printing

3D-printing av byggnader är en ny teknik som gör det enklare, billigare och mer effektivt att bygga. Genom att återanvända byggavfall, skapa ny betong som är printbar blir byggprocessen ekologiskt och ekonomisk hållbar. Byggprocessen förkortas, görs säkrare, mer effektiv och designmöjligheterna är många.

I ett framtida scenario när tillströmningen av studenter fluktuerar är det lätt att montera ned byggnaden och återvinna den. Styrkan hos 3D-printat byggande är dess flexibilitet, föränderlighet och hållbarhetsprofil. Bostäderna är inte bara flytbara utan också flyttbara och innebär en lösning till att på kort tid öka utbudet av bostäder för unga.

Fakta: Förslag

Med hjälp av 3D-printing och återvunnet byggavfall skapar Belatchew Arkitekter flytande bostäder för studenter och unga vuxna; bostäder som är unika och anpassar sig till landskapet. Bostäderna är föränderliga och kan byggas i såväl liten som stor skala. Med vatten som plats är möjligheterna nästintill oändliga för att skapa såväl sammanhängande som varierande struktur, beroende på efterfrågan för tillfället. Varje enhet är anpassade efter olika studenter och unga vuxnas behov. Totalt finns det nio stycken grundenheter som kopplas samman på olika sätt och bildar större boendeytor, terrasser och gemensamhetslokaler. Kassuner används som flytande grund och installationer, vatten- och avlopp samt el kopplas till kommunens nätverk. Förutom att vatten är en outnyttjad yta är det också en potentiell energikälla. Sjövärme och vågkraft tar tillvara på vattnets energi och implementeras i projektet. 3D-printtekniken gör det enkelt att sätta ihop enheterna och byggprocessen är kort, säker och effektiv. Styrkan med åtgärden är dess flexibilitet, föränderlighet och hållbarhetsprofil. Bostäderna är inte enbart flytbara utan också flyttbara och designmöjligheterna många.

SwimCity – bryggvy

Belatchew SwimCity bryggvy

SwimCity – flygfoto

Belatchew SwimCity flygfoto

SwimCity – sjölandskap

Belatchew SwimCity sjölandskap

SwimCity – sjölandskap & simmare

Belatchew SwimCity sjölandskap & simmare

SwimCity – plan

Belatchew SwimCity plan