Urban insektsfarm vinner internationellt innovationspris

Pressmeddelande – Stockholm den 11 december 2014

Belatchew Labs urbana insektsfarm BuzzBuilding har tilldelats det internationella innovationspriset Smart Living Challenge.

Smart Living Challenge är en öppen, internationell innovationstävling som syftar till att generera affärsmöjligheter och idéer för en hållbar livsstil i urbana miljöer. Tävlingen har arrangerats av Automation Region, Länsstyrelsen i Stockholm, Munktell Science Park, Naturvårdsverket, Stockholms Läns Landsting, Svenska institutet, Swedish Incubators & Science Parks (SISP) samt Vinnova.

Juryns motivering:

”En genomtänkt design och ett vackert presenterat förslag som syftar till att införa en ny kulinarisk upplevelse för städernas medborgare. Smakfull arkitektur som lockar till förståelse för ekosystemtjänster i överblivna täta stadsmiljöer.”

Under Nobelveckan befinner sig de 15 vinnarna, från 12 länder och 5 kontinenter, i Stockholm för att ta sina idéer vidare mot förverkligande. Under Sverigebesöket deltar vinnarna i möten och workshops med några av de främsta innovationsmiljöerna i landet, som Interactive Institute, KTH Innovation, Munktell Science Park, OpenLab, och Svensk Form.

Vinnarna och arrangörerna kommer även att besöka Belatchew Arkitekter för att diskutera nya ekosystemtjänster i städer.

– Vi är glada över att välkomna vinnarna – och arrangörerna – av Smart Living Challenge för att fortsätta den givande diskussion om hållbarhet och innovation som pågått under veckan, säger Rahel Belatchew Lerdell, VD och grundare, Belatchew Arkitekter AB.

– Det är också mycket hedrande att vårt förslag BuzzBuilding valts ut av ett stort antal tävlande runt om i världen. Att vinsten därtill krönts med en ambitiöst upplagd innovationsvecka gör priset särskilt givande, avslutar Rahel Belatchew Lerdell.

Om BuzzBuilding

BuzzBuilding har utvecklats inom Belatchew Arkitekters studio Belatchew Labs i syfte att göra Stockholm självförsörjande på protein. År 2050 beräknas jorden befolkas av 9 miljarder människor och en fråga som söker sitt svar är hur en hållbar livsmedelsproduktion som räcker till utan att belasta miljön kan se ut. En lösning är att hitta alternativ till köttprotein, och en sådan proteinkälla är insekter. Genom att placera insektsfarmer på nio rondeller runt om i Stockholm uppnås målet att göra Stockholm självförsörjande på protein.

För att åskådliggöra hur en urban insektsproduktion kan se ut har Belatchew Labs tagit fram insektsfarmen BuzzBuilding för uppfödning av syrsor, placerad vid Vanadisplan, och som erbjuder 10 350 m² odlingsyta. Därutöver inrymmer BuzzBuilding en säker hemvist för utrotningshotade vildbin, som förutom att tillförsäkra hotade binarters fortsatta liv även gör Stockholm till en blommande och fruktbar stad.

Förutom vinsten i Smart Living Challenge har BuzzBuilding även premierats med Svensk Forms utmärkelse Design S, Sveriges nationella designpris.

Ursprungligt pressmeddelande, högupplösta bilder och infografik: http://belatchew.com/media/insectcity/

KONTAKT

VD & grundare: Rahel Belatchew Lerdell, tel 070-174 94 32, 08-55 80 14 14, epost pr@belatchew.com
Webb: www.belatchew.com
Facebook: facebook.com/belatchew
Twitter: twitter.com/belatchew

OM BELATCHEW LABS

Belatchew Labs är en studio inom Belatchew Arkitekter som arbetar med experimentella projekt där syftet främst är att undersöka och testa nya angreppssätt och lösningar på urbana och arkitektoniska frågeställningar. Projekten är visionära till sin karaktär och strävar efter att inspirera, ifrågasätta och utmana.

OM BELATCHEW ARKITEKTER

Belatchew Arkitekter AB är en arkitektbyrå som arbetar inom ett brett spektrum av projekt, från stadsplanering och bostäder till kontor och butiker. Företagets styrka ligger i de idéer som tas fram och förmågan att hitta nya, ofta oväntade lösningar som stärker platser och höjer värdet på fastigheter. Belatchew Arkitekter följer den globala utvecklingen inom miljö, byggande och stadsutveckling och ser det som sin uppgift att integrera hållbara lösningar i alla projekt. Bolagets VD och grundare Rahel Belatchew Lerdell, SAR/MSA, DESA har arbetat som arkitekt i Paris, Luxemburg, Tokyo och Stockholm. Belatchew Lerdell undervisar och föreläser i arkitektur vid École Spéciale d’Architecture i Paris och verkar som gästkritiker på Arkitekthögskolan vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Rahel ingår även i redaktionsrådet för Tidningen Trä samt i juryn för träpriset 2016.

Belatchew Arkitekter har vunnit flera arkitekttävlingar. Byrån har även fått flera utmärkelser, som Svensk Forms nationella utmärkelse Design S, Årets Arkitekt och utsetts till en av världens 101 mest spännande nya arkitektbyråer av tidningen Wallpaper*. Flera av arkitektbyråns projekt finns publicerade i både svensk och internationell press samt ett flertal böcker.

###

Belatchew-Labs-BuzzBuilding-interior-600