• Res nr 5_U01.jpg
  • Res-5_2006_cover.jpg

Tidningen Residence lyfter fram vår ombyggnad av kök på Hornsgatan där vi har utnyttjat sekelskiftesvåningens fulla takhöjd.