• Trainformation_U01.jpg
  • Trainformation_U02.jpg
  • Trainformation_cover.jpg

Rahel Belatchew Lerdell intervjuas i Tidningen Träinformation som ges ut av Skogsindustrierna. Bland projekten som lyfts fram finns Villa D och Villa RBDVD.