Belatchew Fastigheter får markanvisning av Stockholms stad

Pressmeddelande – Stockholm den 28 april 2015

Belatchew Fastigheter AB har fått sin första markanvisning i Stockholms stad. Exploateringsnämnden har beslutat att ge Belatchew Fastigheter markanvisning för ett bostadshus i trä beläget vid Bäckvägen och Cedergrensvägen i Midsommarkransen. Byggnaden planeras innehålla ca 40 mindre bostadsrättslägenheter fördelade på 6-7 våningar.

Gröna tak fördröjer dagvattnet och förutsättningar skapas för ett rikt insektsliv som bidrar till att pollinera hela kvarteret. Gården ska genomsyras av en mångfald av växter med plats för egen odling, vilket främjar möten mellan boende. På bottenvåningen planeras gemensamhetsutrymmen samt en lokal. Lokalens läge intill korsningen längs ett välfrekventerat stråk skapar goda förutsättningar för verksamheter såsom café med uteservering i ett soligt läge.

Målet för energiförbrukning är högt ställt och lägsta möjliga energiåtgång i alla byggsystem kommer att eftersträvas.

Genom att bygga i egen regi och ta en större roll i planerings- och byggfasen skapas förutsättningar för att låta arkitekturen ta ett större utrymme i ett projekt. Samtidigt byggs det upp en erfarenhet och kunskap som gagnar den traditionella konsultverksamheten och gör Belatchew Arkitekter till en bättre rustad konsult gentemot en byggherre, väl insatt i projektens ekonomiska förutsättningar.

– Vi ser ram emot att ta ett större ansvar och bidra till Stockholms bostadsförsörjning, säger Rahel Belatchew Lerdell, VD för Belatchew Fastigheter AB och Belatchew Arkitekter AB.

KONTAKT

VD & grundare: Rahel Belatchew Lerdell, tel 070-174 94 32, pr snabel-a belatchew.com
Webb: www.belatchew.com
Facebook: facebook.com/belatchew
Instagram: instagram.com/belatchew
Twitter: twitter.com/belatchew

OM BELATCHEW FASTIGHETER

Belatchew Fastigheter AB arbetar med projekt- och fastighetsutveckling med fokus på bostäder. Företaget söker aktivt efter exploaterings- och projektmöjligheter i storstadsregionerna, på egen hand såväl som i samarbete med andra aktörer. Belatchew Fastigheter AB är ett dotterbolag till Belatchew Arkitekter AB.

OM BELATCHEW ARKITEKTER

Belatchew Arkitekter AB är en arkitektbyrå som arbetar inom ett brett spektrum av projekt, från stadsplanering och bostäder till kontor och butiker.

Bolagets VD och grundare Rahel Belatchew Lerdell, SAR/MSA, DESA har arbetat som arkitekt i Paris, Luxemburg, Tokyo och Stockholm. Belatchew Lerdell undervisar och föreläser i arkitektur vid École Spéciale d’Architecture i Paris och verkar som gästkritiker på Arkitekthögskolan vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Rahel ingår även i redaktionsrådet för Tidningen Trä samt i juryerna för Träpriset 2016, Bostadspriset och World Architecture Festival.

Belatchew Arkitekter har vunnit flera arkitekttävlingar och även fått flera utmärkelser, som Architecural Review MIPIM Award, Svensk Forms nationella utmärkelse Design S, den internationella innovationstävlingen Smart Living Challenge, Årets Arkitekt och utsetts till en av världens 101 mest spännande nya arkitektbyråer av tidningen Wallpaper*. Flera av arkitektbyråns projekt finns publicerade i både svensk och internationell press samt ett flertal böcker.

###

Belatchew Fastigheter