Belatchew Arkitekters integritetspolicy

24 maj 2018

GDPR

Denna integritetspolicy gäller hanteringen av personuppgifter enligt EUs dataförordning GDPR som träder i kraft 25 maj 2018.

Om du är, har varit eller visat intresse att bli kund eller leverantör hos oss på Belatchew Arkitekter så är det troligt att vi samlat in viss information om dig. Samma sak om du valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Vi värnar alltid om din integritet. Vi samlar aldrig in mer uppgifter än vi behöver. Vi överlåter eller säljer aldrig dina personuppgifter till tredje part. Undantag kan gälla partners med vilka vi har personuppgiftsbiträdesavtal samt till myndigheter om de efterfrågas enligt lag eller genom myndighetsbeslut.

Insamling av data

Vi kan samla in data när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, när du kontaktar oss via vår webbplats, när du kontaktar oss via mail, telefon, brev eller vid fysiska möten och när du interagerar med oss i sociala medier.

Olika typer av information som vi kan lagra om dig (observera att detta nästan uteslutande är information som du själv ger till oss, och att vi inte alltid samlar in alla typer av data):

Person- & kontaktinformation: Namn, e-postadress, telefonnummer, titel, arbetsplats.

Betalningsinformation: Organisationsnummer, referensperson, fakturaadress, faktureringsinformation.

Automatisk insamling av data

När du besöker vår webbplats sparas automatiskt data om dig i Cookies och Loggfiler. Vi gör detta för att kunna ge våra webbplatsbesökare en snabbare och bättre användarupplevelse samt för att kunna mäta trafik med verktyg som Google Analytics, via Facebook Pixel och Hotjar. Denna information är anonymiserad för oss.

Var lagras dina uppgifter och hur länge?

Vi lagrar dina personuppgifter inom EU/EES.

Vi sparar dina data så länge som det krävs för att uppnå det syfte för vilken informationen samlades in. När det gäller information avsedd för redovisningskrav sparas informationen så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

Hur skyddas mina uppgifter?

Vi gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter från oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring, obehörigt röjande eller obehörig åtkomst. Det gör vi med både tekniska och organisatoriska åtgärder.

Vilka är mina rättigheter?

Enligt lagen om dataskydd har du rätt till kontroll över dina egna informationsuppgifter och information om hur vi behandlar dessa uppgifter. Du kan höra av dig till oss om du vill utöva någon av dina rättigheter. Det kan till exempel vara att rätta felaktiga eller ofullständiga uppgifter eller helt ta bort dina uppgifter (i det fall dina uppgifter krävs på grund av avtal eller lagstiftning kan vi inte radera alla uppgifter).

Ändring av Belatchew Arkitekters dataskyddspolicy

Belatchew Arkitekter kan komma att ändra sin dataskyddspolicy. I det fall detta sker kommer vi att upplysa om detta via digitala utskick samt på vår webbplats www.belatchew.com.

Har du fler frågor gällande vår hantering av data och vår dataskyddspolicy är du självklart välkommen att höra av dig till

Dataskyddsombud
Belatchew Arkitekter
+46 8 55 80 14 14
gdpr@belatchew.com

In May 2013, French site 3Dnatives published an article about SwimCity as one of the best examples of 3D printed architecture.
3DNatives
In 2011 Swedish Magazine 'Nya Rum' published an article about UH1.
More about UH1
2015 MSN Money named 'Twist' a "ridiculously cool building of the future"
33 ridiculously cool buildings of the future
Wired, January 2018: "As cities grow and become more dense we need to find ways of creating more self-sufficient structures," says Rahel Belatchew, founder of Swedish architecture firm Belatchew Arkitekter.
Wired: "Microgrids and energy-generating buildings could save our cities"
In 2018 RUM Magazine named Rahel Belatchew on its 2018 powerlist.
Maktlistan 2018
In 2015 German magazine Der Spiegel published an interview with Rahel Belatchew.
Müssen wir wirklich Grillen essen, Frau Belatchew?
“Rahel Belatchew of the Swedish urban design practice, Belatchew Arkitekter, highlighted an experimental proposal of how urbanites in Stockholm could one day get their food.”
And the World Building of the Year is...
In 2017 Swedish magazine RUM published an article about Fjärilen.
Tidskriften Rum
In 2017 Green Savers published an article about InsectCity.
INSECTCITY: QUINTA DE INSECTOS PODE TORNAR ESTOCOLMO AUTO-SUFICIENTE
DesignBoom: belatchew arkitekter's irregular high rise will become a symbol of swedish modernity
DesignBoom >>>
Discus featured by @ArchDaily
ArchDaily
"stockholm loop project reuses existing structures to create new infrastructure, by belatchew labs"
Read more