Belatchew Fastigheter

13 maj 2014

Belatchew Fastigheter

Belatchew Arkitekter breddar sin verksamhet och startar bolaget Belatchew Fastigheter. Att bygga i egen regi ger bättre förutsättningar till bättre arkitektur då arkitekten själv tar en större roll i planerings- och byggfaserna. Med detta initiativ vill Belatchew Arkitekter aktivt leta exploaterings- och projektmöjligheter, marknasvingar och axla rollen som byggherre, både ensam och i samarbete.

Läs mer i pressmeddelandet >>