Belatchew Labs

Belatchew Labs är en studio inom Belatchew Arkitekter som arbetar med experimentella projekt i syfte att undersöka och testa nya metoder samt finna lösningar på stadens problem, idag och imorgon.

För att säkerställa att företaget ligger i framkant vad gäller innovation och hållbarhet har den experimentella studion Belatchew Labs skapats där svar på samtidens utmaningar undersöks. De visionära projekt som detta har resulterat i har rönt stort internationell uppmärksam­het.

Belatchew Labs projekt har mottagit flera utmärkelser, bland andra the Architecture Review MIPIM Future Pro­ject Award 2015, Smart Living Challenge 2014 och det nationella formpriset Design S 2014. Belatchew Labs projekt har även publicerats i en mängd internationella tidskrifter och i flertalet böcker.

Ur Belatchew Labs portfolio kan nämnas:

  • Strawscraper – en hårig skyskrapa som även fungerar som ett urbant kraftverk.
  • InsectCity/BuzzBuilding – BuzzBuilding är en del av Belathew Labs projekt InsectCity, som syftar till att göra Stockholm självförsörjande på protein genom urban insektsproduktion.
  • SwimCity – ett projekt som syftar till att öka utbudet av bostäder för unga genom att skapa ett hållbart boende på vatten. Projektet har fått stöd av Boverket.
  • SthlmLoop – En effektiv katalysator för 100 000 nya invånare och deras behov vad gäller arbete, boende, distribution, handel och idrott.
  • Livscykelanalys (LCA) i designfasen – Projektet syftar till att utveckla ett verktyg för att förbättra beslutsfattandet kring ekonomi och miljö genom att granska processer för både byggnation av ett projekt och resten av byggnadens livscykel. Projektet delas in i faserna research, programmering samt testfas.

Belatchew Labs projekt har publicerat i till exempel ArchDaily; Archinet; Architizer; BBC; China Daily; CNN; Dagens Nyheter; Daily Mail; Der Spiegel; DesignBoom; Deutsche Welle; Dezeen; FastCompany; FORM; Huffington Post; Inhabitat; La Stampa; Le Figaro; Le Monde; National Geographic; RUM; Sveriges Radio; Sveriges Television; The Architectural Society of China; The Atlantic; TV5Monde; and Yahoo TV!