DAC ställer ut BuzzBuilding

30 september 2014

[jj-ngg-image-list order=”sortorder” gallery=146]

Danish Architecture Centre (DAC) ställer ut BuzzBuilding och InsectCity på utställningen ”Reprogramming the City – New Opportunities for Urban Infrastructure”.

Utställningen syftar till att utforska stadens outnyttjade möjligheter. Strukturerna, ytorna, föremålen och systemen som ligger till grund för stadens dagliga verksamhet skulle kunna ges nya användningsområden och därmed skapa nya funktioner. Utställningen tar upp exempel på projekt där konstnärer, arkitekter och ingenjörer har gjort just detta.

Reprogramming the City har flera inriktningar, och i kategorin ”Unlocking essential needs from existing assets” återfinns InsectCity och BuzzBuilding. Med sitt mål att använda den idag outnyttjade marken i rondeller till att odla insekter är BuzzBuilding ett nytt sätt att se på stadens olika ytor. I framtiden måste alla delar av staden gynna sina invånare, vilket BuzzBuilding hjälper den att göra.

BuzzBuilding är en del av Belathew Labs projekt InsectCity, som syftar till att göra Stockholm självförsörjande på protein genom urban insektsproduktion.

Läs mer om InsectCity och BuzzBuilding här >>

Läs mer om Reprogramming the City här >>

2024, RUM
2023, Dagens Industri
2021, Rahel Belatchews Sommar i P1
Lyssna
2021, World Architecture News, Flora
Read more:
2021, ArchDaily, Flora
2021, Rahel Belatchew in ByRum.se
2021, Byggindustrin
2020, Resumé
2020, Fastighetsvärlden
2019, SVT Bo i staden
2019, Verve
2019, Svenska Dagbladet