DAC ställer ut BuzzBuilding

30 september 2014

[jj-ngg-image-list order=”sortorder” gallery=146]

Danish Architecture Centre (DAC) ställer ut BuzzBuilding och InsectCity på utställningen ”Reprogramming the City – New Opportunities for Urban Infrastructure”.

Utställningen syftar till att utforska stadens outnyttjade möjligheter. Strukturerna, ytorna, föremålen och systemen som ligger till grund för stadens dagliga verksamhet skulle kunna ges nya användningsområden och därmed skapa nya funktioner. Utställningen tar upp exempel på projekt där konstnärer, arkitekter och ingenjörer har gjort just detta.

Reprogramming the City har flera inriktningar, och i kategorin ”Unlocking essential needs from existing assets” återfinns InsectCity och BuzzBuilding. Med sitt mål att använda den idag outnyttjade marken i rondeller till att odla insekter är BuzzBuilding ett nytt sätt att se på stadens olika ytor. I framtiden måste alla delar av staden gynna sina invånare, vilket BuzzBuilding hjälper den att göra.

BuzzBuilding är en del av Belathew Labs projekt InsectCity, som syftar till att göra Stockholm självförsörjande på protein genom urban insektsproduktion.

Läs mer om InsectCity och BuzzBuilding här >>

Läs mer om Reprogramming the City här >>

BuzzBuilding in Archinect, 2014.
Read more
Rahel Belatchew in HSB Uppsala 80 år, 2013
Read more
Twist in Trä! #2 2015
Read more
Strawscraper in VICE August 2013
Rahel Belatchew in Form Magazine
Read more
Rahel Belatchew portrayed in ICON Magazine #7 2012.
Read more
"stockholm loop project reuses existing structures to create new infrastructure, by belatchew labs"
Read more
Discus featured by @ArchDaily
ArchDaily
DesignBoom: belatchew arkitekter's irregular high rise will become a symbol of swedish modernity
DesignBoom >>>
In 2017 Green Savers published an article about InsectCity.
INSECTCITY: QUINTA DE INSECTOS PODE TORNAR ESTOCOLMO AUTO-SUFICIENTE
In 2017 Swedish magazine RUM published an article about Fjärilen.
Tidskriften Rum
“Rahel Belatchew of the Swedish urban design practice, Belatchew Arkitekter, highlighted an experimental proposal of how urbanites in Stockholm could one day get their food.”
And the World Building of the Year is...