Belatchew Labs gets a new management

14 september 2017

Alma JacobsonBelatchew Arkitekter formaliserar den innovativa studion Belatchew Labs som nu får en separat ledning i form av Alma Jacobson. Jacobson kommer i egenskap av Utvecklingschef att leda och utveckla arbetet inom Belatchew Labs samt utveckla strategier för kontorets digitaliseringsprocesser. Senast verkade Alma Jacobson som Arkitekt och Digital Coach på Tengbom.

– Efter flera framgångsrika projekt inom Belatchew Labs tar vi nu steget vidare för att fortsätta vara ledande inom arkitektur och innovation. Vi är mycket glada över att kunna knyta Alma till oss för att leda denna utveckling, säger Rahel Belatchew, VD och Chefsarkitekt, Belatchew Arkitekter.

– Att få vara med och leda Belatchew Arkitekters innovationsverksamhet och digitaliseringsarbete är en inspirerande utmaning, säger Alma Jacobson, Arkitekt och Utvecklingschef, Belatchew Arkitekter.

– I en tid av global förändring och utveckling, har arkitekturen en viktig roll att spela för att lösa framtidens utmaningar bland annat genom insikten att digitalisering handlar mer om förändrade beteendemönster än om tekniska lösningar, avslutar Alma Jacobson.

Belatchew Labs är en studio inom Belatchew Arkitekter som arbetar med experimentella projekt där syftet främst är att undersöka och testa nya angreppssätt och lösningar på urbana och arkitektoniska frågeställningar. Projekten är visionära till sin karaktär och strävar efter att inspirera, ifrågasätta och utmana. Bland tidigare projekt kan nämnas Strawscraper – ett urbant kraftverk i Stockholm; InsectCity och BuzzBuilding – urban självförsörjning; SwimCity – 3D-printat boende på vatten.