Brädspelet som besvarar distans- vs. kontorsfrågan

24 november 2022

Hur kan ett brädspel användas som grund för att planera ert framtida arbetssätt? Ibland krävs annorlunda metoder för att komma fram till de bästa svaren – inte minst för att få ett skräddarsytt resultat.

Efter pandemin har både vårt arbetssätt och inställning till distansarbete ändrats. Hur ska du som arbetsgivare ställa dig till det ”nya normala” och hur ska du gå till väga för att locka din personal till kontoret? Här är det viktigt att inte enbart utgå från din egen vilja och i stället lära känna personalen för att förstå vad respektive individ efterfrågar samt behöver. Alla människor har olika behov beroende på yrkesroll, ålder och livssituation – och det gäller som företag att anpassa sig till det nya arbetssättet och till alla medarbetare.

Brädspelet för organisationen

Vi har tagit fram brädspelet KOLL som är utformat för att ge din organisation svar på frågor om er grupp. Bland annat rörande omvärldsfaktorer, grundförutsättningar och medarbetarnas preferenser. Resultatet? Ett skräddarsytt initialt underlag som ni kan använda för att jobba med utformningen av det nya kontoret eller anpassa det befintliga. Spelet spelas i samband med en workshop på 2,5 timmar.

Upplägg på workshop

  • Workshopen inleds med Belatchews omvärldsanalys ”Framtidens arbetsplats” och gemensam reflektion över potential och utmaningar.
  • Grupper om 4 – 8 personer spelar ”KOLL” följt av gemensam reflektion av resultat och insikter.
  • Belatchew sammanställer workshopen i en rapport innehållande resultat, observationer och rekommendationer för fortsatt arbete.
  • Med utgångspunkt i rapporten kan de egna lokalerna utvärderas och beslut fattas avseende omdisponering såsom: ändrad storlek, ändrad funktionalitet och möblering eller större grad av flexibilitet.

Nyfiken på mer? Kontakta Karin Wilund på Karin.Wilund@belatchew.com för mer information om workshopen.

 

2023, Dagens Industri
2021, Rahel Belatchews Sommar i P1
Lyssna
2021, World Architecture News, Flora
Read more:
2021, ArchDaily, Flora
2021, Rahel Belatchew in ByRum.se
2021, Byggindustrin
2020, Resumé
2020, Fastighetsvärlden
2019, SVT Bo i staden
2019, Verve
2019, Svenska Dagbladet
2019, Dagens Nyheter