Canal Digital
Kontorsinredning

Kontorsinredning åt Canal Digital Sverige

Belatchew Arkitekter fick i uppdrag av Canal Digital Sverige att utvärdera en tilltänkt ny lokal för företagets säte på Gärdet i Stockholm. Vårt förslag till disposition av lokalen tillsammans med en typrumsbeskrivning gjorde det möjligt för företaget att välja den bäst lämpade lokalen. Canal Digital fick därmed även ett bra underlag vid hyresförhandling och avtalsskrivning.

En styrande faktor vid utformningen av kontorsinredningen var det faktum att samtliga ca 100 medarbetare sitter i öppet kontorslandskap. En annan viktig fråga rörde möjligheten för företaget att hålla stormöten inom de egna lokalerna där ca 80 personer samlas åt gången. Även företagets Corporate Identity har vävts in i inredningen så att upplevelsen av Canal Digital i den fysiska lokalen stämmer överens med den övriga marknadskommunikation i TV-reklam och webb.

Kontorslandskapet löper längs med lokalens fasader för att maximera dagsljuset vid arbetsplatserna. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för Canal Digital att arbeta i kontorslandskap såg vi till att bereda plats för 14 st tysta rum som alla används flitigt idag. De tysta rummen finns i flera storlekar och rymmer 1 arbetsplats, eller 2-4 fåtöljer. De är placerade längs med arbetsplatserna så att alla har nära till ett tyst rum.

Kulörerna i inredningen utgörs främst av Canal Digitals grundfärger svart, vitt och orange. Som komplement till dessa har vi valt grönt och lila som också ingår i företagets Corporate Identity. Med hjälp av kulörerna blir det lättare att orientera sig i lokalerna. Dessa har även fått ge identitet åt olika formationer av tysta rum. I lokalens hjärta har vi placerat ett ljust och grönt storrum. Det är här man tar en paus från arbetet, umgås, äter lunch eller fikar. I det stora rummet finns såväl ett långt matbord som en lounge-del med låga fåtöljer som tillsammans rymmer ca 50 fasta sittplatser. Rummet kan därmed användas vid stormöten och behöver endast kompletteras med ett fåtal lösa stolar. Belatchew Arkitekter fick även i uppdrag att göra upphandlingen för all inredning.