Bostäder

Cirkus Lorensberg

Cirkus Lorensberg

Markansvisningstävling bestående av bostadshus med både hyresrätter och bostadsrätter intill Götplatsen i centrala Göteborg. På platsen fanns tidigare Cirkus Lorensberg som till en början var uteslutande cirkusverksamhet men som småningom blev en plats även för revyer, konserter, teater och idrott. År 1969 revs byggnaden och ersattes med ett parkeringshus.

Den förslagna byggnaden adderar en ny årsring till denna historiska plats. Kvarteret består idag av många starka byggnader, solitärer med tydliga typologier där var och en har ett eget uttryck. Med den nya byggnaden fortsätter vi på detta tema och introducerar en ny typologi, det uppbrutna kvartershuset med en solid front mot gatan och en öppen och uppbruten volym mot parken med generösa balkonger och många takterrasser.

En publik bottenvåning kopplar ihop gaturummet med den omkringliggande parken. De många restauranger som redan finns kompletteras med nya som får attraktiva uteserveringar i parken.

I stället för en sluten och privat innergård skapas ett generöst publikt uterum med plats för möten, kulturella aktiviteter och rekreation. En nya amfiteater spinner vidare på platsens historia av scenkonst och mötesplats och skapar en stark identitet som kan omfamnas av alla; boende som besökare.

Cirkus Lorensberg by Belatchew Arkitekter