Arbetsplatser och parkeringshus

Damen Norrköping

God arkitektur idag är morgondagens kulturarv.

Med innovation, stark identitet och fokus på hälsa och välmående skapar vi ”Damen” - en plats för såväl puls som vila där det finns rum för det spontana och oväntade.

Med ett ben i historien och ett på väg in i framtiden är ”Damen” ett banbrytande kvarter väl förankrat i samtiden.

Kv Svanen 5 i Norrköping har ett attraktivt läge vid torget, vattnet och på gångavstånd till resecentrum vilket skapar utmärkta förutsättningar för ett multifunktionellt kvarter. ”Damen” erbjuder lösningar för parkering som tar tillvara dagens spetsteknologi för att optimera nyttjandegrad och minska byggd volym. Detta görs genom en automatiserad parkeringslösning som kräver lägre våningshöjd och samtidigt bygger bort otrygghet då ingen rör sig inne i parkeringshuset. Tillsammans med hissar och automatisering behöver heller inga utrymmeskrävande ramper byggas.

För att möta en framtid där parkeringshus kanske inte längre behövs, finns det redan nu en strategi på plats för en enkel omställning till annan verksamhet i framtiden. Den innovativa parkeringslösningen frigör mark för att kunna skapa en innergård med grönska och ett kontorshus vars båda långsidor är öppna mot det fria med god tillgång till dagsljus och utblickar. I kontorshuset skapas flexibla lokaler som kan möta ett arbetsliv i förändring där nyttjandet av lokaler ständigt ändras och behovet av skilda typer av mötesplatser ökar. Flexibiliteten tar sig uttryck i att kontorshuset består av två delar; merparten som är flexibla ytor för verksamheter samt södra kortsidan som bildar en publik vertikal gata mot torget med plats för kultur, kunskap och välbefinnande.

En öppen och kommunicerande kontaktyta mellan verksamheterna och publiken med en mångfacetterad palett av mötesplatser, rum för gemensamma aktiviteter och platsspecifika lösningar som tar vara på läget och utsikten. Funktionerna är synliga i fasaden vilket skapar ett unikt arkitektoniskt uttryck som även används för naturligt solskydd. Innergården är ett uterum för betraktelse. Inspirerat av asiatiska stiliserade trädgårdar med krattade grusytor och ansade träd blir innergården något vackert och rofyllt att vila ögonen på för de som vistas i kvarteret.

Parkeringshuset är uppdelat i två huskroppar vars regelbundna vågformade fasader utgör en solid fond för innergårdens träden.

Norrköping kallas ju också för Peking vilket ger trädgårdens stilistiska referenser ytterligare mening. Kontorshuset är utformat med välbefinnande i fokus med möjlighet att arbeta utomhus. Kvarteret är utformat i samspel med omgivningen, mot Slottsgatan och Kaptensgatan är byggnaderna fyra våningar höga och mot torget sju våningar, vilket skapar en tydlig synlighet från torget. Huskropparna har utformats för att möjliggöra bästa möjliga dagsljusinsläpp.

BuzzBuilding in Archinect, 2014.
Read more
Rahel Belatchew in HSB Uppsala 80 år, 2013
Read more
Twist in Trä! #2 2015
Read more
Strawscraper in VICE August 2013
Rahel Belatchew in Form Magazine
Read more
Rahel Belatchew portrayed in ICON Magazine #7 2012.
Read more
"stockholm loop project reuses existing structures to create new infrastructure, by belatchew labs"
Read more
Discus featured by @ArchDaily
ArchDaily
DesignBoom: belatchew arkitekter's irregular high rise will become a symbol of swedish modernity
DesignBoom >>>
In 2017 Green Savers published an article about InsectCity.
INSECTCITY: QUINTA DE INSECTOS PODE TORNAR ESTOCOLMO AUTO-SUFICIENTE
In 2017 Swedish magazine RUM published an article about Fjärilen.
Tidskriften Rum
“Rahel Belatchew of the Swedish urban design practice, Belatchew Arkitekter, highlighted an experimental proposal of how urbanites in Stockholm could one day get their food.”
And the World Building of the Year is...