Damen Norrköping
Arbetsplatser och parkeringshus

God arkitektur idag är morgondagens kulturarv.

Med innovation, stark identitet och fokus på hälsa och välmående skapar vi ”Damen” - en plats för såväl puls som vila där det finns rum för det spontana och oväntade.

Status
Planeringsfas
Plats
Norrköping
Typ
Kontor och parkering
Klient
Castellum

Med ett ben i historien och ett på väg in i framtiden är ”Damen” ett banbrytande kvarter väl förankrat i samtiden.

Kv Svanen 5 i Norrköping har ett attraktivt läge vid torget, vattnet och på gångavstånd till resecentrum vilket skapar utmärkta förutsättningar för ett multifunktionellt kvarter. ”Damen” erbjuder lösningar för parkering som tar tillvara dagens spetsteknologi för att optimera nyttjandegrad och minska byggd volym. Detta görs genom en automatiserad parkeringslösning som kräver lägre våningshöjd och samtidigt bygger bort otrygghet då ingen rör sig inne i parkeringshuset. Tillsammans med hissar och automatisering behöver heller inga utrymmeskrävande ramper byggas.

För att möta en framtid där parkeringshus kanske inte längre behövs, finns det redan nu en strategi på plats för en enkel omställning till annan verksamhet i framtiden. Den innovativa parkeringslösningen frigör mark för att kunna skapa en innergård med grönska och ett kontorshus vars båda långsidor är öppna mot det fria med god tillgång till dagsljus och utblickar. I kontorshuset skapas flexibla lokaler som kan möta ett arbetsliv i förändring där nyttjandet av lokaler ständigt ändras och behovet av skilda typer av mötesplatser ökar. Flexibiliteten tar sig uttryck i att kontorshuset består av två delar; merparten som är flexibla ytor för verksamheter samt södra kortsidan som bildar en publik vertikal gata mot torget med plats för kultur, kunskap och välbefinnande.

En öppen och kommunicerande kontaktyta mellan verksamheterna och publiken med en mångfacetterad palett av mötesplatser, rum för gemensamma aktiviteter och platsspecifika lösningar som tar vara på läget och utsikten. Funktionerna är synliga i fasaden vilket skapar ett unikt arkitektoniskt uttryck som även används för naturligt solskydd. Innergården är ett uterum för betraktelse. Inspirerat av asiatiska stiliserade trädgårdar med krattade grusytor och ansade träd blir innergården något vackert och rofyllt att vila ögonen på för de som vistas i kvarteret.

Parkeringshuset är uppdelat i två huskroppar vars regelbundna vågformade fasader utgör en solid fond för innergårdens träden.

Norrköping kallas ju också för Peking vilket ger trädgårdens stilistiska referenser ytterligare mening. Kontorshuset är utformat med välbefinnande i fokus med möjlighet att arbeta utomhus. Kvarteret är utformat i samspel med omgivningen, mot Slottsgatan och Kaptensgatan är byggnaderna fyra våningar höga och mot torget sju våningar, vilket skapar en tydlig synlighet från torget. Huskropparna har utformats för att möjliggöra bästa möjliga dagsljusinsläpp.

2023, Dagens Industri
2021, Rahel Belatchews Sommar i P1
Lyssna
2021, World Architecture News, Flora
Read more:
2021, ArchDaily, Flora
2021, Rahel Belatchew in ByRum.se
2021, Byggindustrin
2020, Resumé
2020, Fastighetsvärlden
2019, SVT Bo i staden
2019, Verve
2019, Svenska Dagbladet
2019, Dagens Nyheter