Den jämställda platsen
Offentlig byggnad

Den jämställda platsen – socialt hållbar arkitektur i praktiken

Inom ramen för Boverkets stöd för utveckling av jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter beviljades 2015 stöd till projektet ”Resan till den jämställda platsen”, där Belatchew Arkitekter i samarbete med Add Gender, Malmö stad och Nacka kommun utvecklat en metod som stadsplanerare kan använda för att skapa jämställda offentliga platser.

Status
Forskningsprojekt, 2015
Plats
Nacka, Stockholm
Typ
Offentlig byggnad
Klient
Boverket

Projektet har bestått av tre delar; informationsinsamling och de två parallella processerna formgivning och metodutveckling. I formgivningsprocessen har medborgardialog varit en viktig del. Två klasser på Eklidens skola i Nacka och Nacka gymnasium har under workshops varit med och tagit fram de värden och funktioner som de önskar ska karakterisera platsen och som gör den intressant och interaktiv. Några av slutsatserna var multifunktionalitet, lekfullhet, någonstans att plugga och att den ska kunna användas alla tider på dygnet och året. Det har varit värdefullt att prata med ungdomarna för att förstå hur de umgås, i vilka konstellationer och vilken skala saker bör ha.

Till skillnad från klassisk arkitektur som är väldigt centrerad, ofta en plats med en staty i mitten till exempel, så har platsen medvetet utformats till att bli decentraliserad. Människors olika rörelsemönster har också tagits i beaktning vilket resulterat i en plats som kan nås från olika håll.

Parallellt med formgivningen har en metod vuxit fram som tagit formen av en kortlek framtagen i samarbete med företaget MethodKit. Varje kort representerar en viktig aspekt i formgivningsprocessen. Kortleken är flexibel och uppmanar till ett kreativt och roligt sätt att integrera ett jämställdhetsperspektiv i arbetsprocessen. Den blir ett verktyg som hjälper planerare att systematiskt ifrågasätta det satta programmet.

Centralt för projektet har varit det tvärvetenskapliga samarbetet mellan arkitekter, jämställdhetsexperter och planerare. Den färdiga metoden hjälper planerare att leva upp till de lagstiftade kraven på jämställdhetsintegrering på ett kreativt sätt.

– Vi har länge arbetat med hållbar arkitektur i våra projekt och för oss är det naturligt att fördjupa oss i social hållbarhet och där utgör den jämställda platsen en viktig del, säger Rahel Belatchew Lerdell, chefsarkitekt, VD och grundare, Belatchew Arkitekter.

– Härnäst ser vi med spänning fram emot hur vi kan dela med oss av våra insikter och metoder från detta projekt med stadsplanerare runt om i landet och tillsammans forma bättre platser för alla invånare, avslutar Rahel Belatchew Lerdell.

2023, Dagens Industri
2021, Rahel Belatchews Sommar i P1
Lyssna
2021, World Architecture News, Flora
Read more:
2021, ArchDaily, Flora
2021, Rahel Belatchew in ByRum.se
2021, Byggindustrin
2020, Resumé
2020, Fastighetsvärlden
2019, SVT Bo i staden
2019, Verve
2019, Svenska Dagbladet
2019, Dagens Nyheter