Offentlig byggnad

Expo 2020 Dubai

Tävlingsbidrag paviljong till världsutställningen i Dubai

Koncept: Inside-out. När ute blir inne, när golv blir tak. Gränserna mellan de olika platserna suddas ut och med inspiration från den svenska allemansrätten tillgängliggör den svenska paviljongen byggnadens ytor såväl ute som inne under konceptet inside-out.

Konceptet inside-out hämtar sin inspiration från Sverige idag. Den för Sverige unika lagen, allemansrätten, möjliggör att alla kan vistas i vårt landskap oavsett ägarskapet.

Den unika svenska allemansrätten står i fokus när Sverige välkomnar världen. Liksom skogen, skärgården och fjällen är tillgängliga för alla, är den svenska paviljongen en offentlig plats åt ”ett stycke allemansrätt” som erbjuder besökarna på Expo2020 en generös plats att vistas på. Byggnaden inspireras av Sverige och dess natur och växer upp ur marken likt ett bergslandskap. Ovanför sveper ett böljande undertak fram lika mjukt svepande som ett snölandskap format av vinden. Takets formspråk är lånat från furans ståtlighet och de typiska skärgårdsstugornas sadeltak. Stuga, skog och vind i ett. Solen filtreras genom det transparenta taket och återskapar känslan av att befinna sig under grenarna i en barrskog.

Taklandskapet ”allemansrätten” är i själva verket paviljongens tak och samtidigt en exteriör utställningsplats och eventyta. Det gör att paviljongens utställningsyta fördubblas, lika stor som den är inomhus, lika stor blir den utomhus när ute blir inne och golv blir till tak. Antalet personer som kan uppleva den svenska paviljongen blir därmed också dubbelt så många.

Paviljongen visar upp Sveriges know-how inom träbyggande och ger besökarna möjlighet att uppleva trä från många olika perspektiv. På marken i kön, på väggarna, på gradängerna inne och ute, i taket och på sittbänkar.

Trä är något man ser, känner med händer och fötter och vars doft slår emot en när man kliver in i paviljongen.

Images courtesy of WAX.

BuzzBuilding in Archinect, 2014.
Read more
Rahel Belatchew in HSB Uppsala 80 år, 2013
Read more
Twist in Trä! #2 2015
Read more
Strawscraper in VICE August 2013
Rahel Belatchew in Form Magazine
Read more
Rahel Belatchew portrayed in ICON Magazine #7 2012.
Read more
"stockholm loop project reuses existing structures to create new infrastructure, by belatchew labs"
Read more
Discus featured by @ArchDaily
ArchDaily
DesignBoom: belatchew arkitekter's irregular high rise will become a symbol of swedish modernity
DesignBoom >>>
In 2017 Green Savers published an article about InsectCity.
INSECTCITY: QUINTA DE INSECTOS PODE TORNAR ESTOCOLMO AUTO-SUFICIENTE
In 2017 Swedish magazine RUM published an article about Fjärilen.
Tidskriften Rum
“Rahel Belatchew of the Swedish urban design practice, Belatchew Arkitekter, highlighted an experimental proposal of how urbanites in Stockholm could one day get their food.”
And the World Building of the Year is...