Expo 2020 Dubai
Offentlig byggnad

Tävlingsbidrag paviljong till världsutställningen i Dubai

Koncept: Inside-out. När ute blir inne, när golv blir tak. Gränserna mellan de olika platserna suddas ut och med inspiration från den svenska allemansrätten tillgängliggör den svenska paviljongen byggnadens ytor såväl ute som inne under konceptet inside-out.

Status
Tävlingsbidrag, 2018
Plats
Dubai
Typ
Offentlig byggnad
Klient
Statens fastighetsverk

Konceptet inside-out hämtar sin inspiration från Sverige idag. Den för Sverige unika lagen, allemansrätten, möjliggör att alla kan vistas i vårt landskap oavsett ägarskapet.

Den unika svenska allemansrätten står i fokus när Sverige välkomnar världen. Liksom skogen, skärgården och fjällen är tillgängliga för alla, är den svenska paviljongen en offentlig plats åt ”ett stycke allemansrätt” som erbjuder besökarna på Expo2020 en generös plats att vistas på. Byggnaden inspireras av Sverige och dess natur och växer upp ur marken likt ett bergslandskap. Ovanför sveper ett böljande undertak fram lika mjukt svepande som ett snölandskap format av vinden. Takets formspråk är lånat från furans ståtlighet och de typiska skärgårdsstugornas sadeltak. Stuga, skog och vind i ett. Solen filtreras genom det transparenta taket och återskapar känslan av att befinna sig under grenarna i en barrskog.

Taklandskapet ”allemansrätten” är i själva verket paviljongens tak och samtidigt en exteriör utställningsplats och eventyta. Det gör att paviljongens utställningsyta fördubblas, lika stor som den är inomhus, lika stor blir den utomhus när ute blir inne och golv blir till tak. Antalet personer som kan uppleva den svenska paviljongen blir därmed också dubbelt så många.

Paviljongen visar upp Sveriges know-how inom träbyggande och ger besökarna möjlighet att uppleva trä från många olika perspektiv. På marken i kön, på väggarna, på gradängerna inne och ute, i taket och på sittbänkar.

Trä är något man ser, känner med händer och fötter och vars doft slår emot en när man kliver in i paviljongen.

2023, Dagens Industri
2021, Rahel Belatchews Sommar i P1
Lyssna
2021, World Architecture News, Flora
Read more:
2021, ArchDaily, Flora
2021, Rahel Belatchew in ByRum.se
2021, Byggindustrin
2020, Resumé
2020, Fastighetsvärlden
2019, SVT Bo i staden
2019, Verve
2019, Svenska Dagbladet
2019, Dagens Nyheter