Offentlig byggnad

Expo 2020 Dubai

Tävlingsbidrag paviljong till världsutställningen i Dubai

Koncept: Inside-out. När ute blir inne, när golv blir tak. Gränserna mellan de olika platserna suddas ut och med inspiration från den svenska allemansrätten tillgängliggör den svenska paviljongen byggnadens ytor såväl ute som inne under konceptet inside-out.

Konceptet inside-out hämtar sin inspiration från Sverige idag. Den för Sverige unika lagen, allemansrätten, möjliggör att alla kan vistas i vårt landskap oavsett ägarskapet.

Den unika svenska allemansrätten står i fokus när Sverige välkomnar världen. Liksom skogen, skärgården och fjällen är tillgängliga för alla, är den svenska paviljongen en offentlig plats åt ”ett stycke allemansrätt” som erbjuder besökarna på Expo2020 en generös plats att vistas på. Byggnaden inspireras av Sverige och dess natur och växer upp ur marken likt ett bergslandskap. Ovanför sveper ett böljande undertak fram lika mjukt svepande som ett snölandskap format av vinden. Takets formspråk är lånat från furans ståtlighet och de typiska skärgårdsstugornas sadeltak. Stuga, skog och vind i ett. Solen filtreras genom det transparenta taket och återskapar känslan av att befinna sig under grenarna i en barrskog.

Taklandskapet ”allemansrätten” är i själva verket paviljongens tak och samtidigt en exteriör utställningsplats och eventyta. Det gör att paviljongens utställningsyta fördubblas, lika stor som den är inomhus, lika stor blir den utomhus när ute blir inne och golv blir till tak. Antalet personer som kan uppleva den svenska paviljongen blir därmed också dubbelt så många.

Paviljongen visar upp Sveriges know-how inom träbyggande och ger besökarna möjlighet att uppleva trä från många olika perspektiv. På marken i kön, på väggarna, på gradängerna inne och ute, i taket och på sittbänkar.

Trä är något man ser, känner med händer och fötter och vars doft slår emot en när man kliver in i paviljongen.

In May 2013, French site 3Dnatives published an article about SwimCity as one of the best examples of 3D printed architecture.
3DNatives
In 2011 Swedish Magazine 'Nya Rum' published an article about UH1.
More about UH1
2015 MSN Money named 'Twist' a "ridiculously cool building of the future"
33 ridiculously cool buildings of the future
Wired, January 2018: "As cities grow and become more dense we need to find ways of creating more self-sufficient structures," says Rahel Belatchew, founder of Swedish architecture firm Belatchew Arkitekter.
Wired: "Microgrids and energy-generating buildings could save our cities"
In 2018 RUM Magazine named Rahel Belatchew on its 2018 powerlist.
Maktlistan 2018
In 2015 German magazine Der Spiegel published an interview with Rahel Belatchew.
Müssen wir wirklich Grillen essen, Frau Belatchew?
“Rahel Belatchew of the Swedish urban design practice, Belatchew Arkitekter, highlighted an experimental proposal of how urbanites in Stockholm could one day get their food.”
And the World Building of the Year is...
In 2017 Swedish magazine RUM published an article about Fjärilen.
Tidskriften Rum
In 2017 Green Savers published an article about InsectCity.
INSECTCITY: QUINTA DE INSECTOS PODE TORNAR ESTOCOLMO AUTO-SUFICIENTE
DesignBoom: belatchew arkitekter's irregular high rise will become a symbol of swedish modernity
DesignBoom >>>
Discus featured by @ArchDaily
ArchDaily
"stockholm loop project reuses existing structures to create new infrastructure, by belatchew labs"
Read more