Bostäder

Fjärilen

Ett flerbostadshus i Rosendal i Uppsala

Fjärilen, ett nybyggt flerbostadshus i Rosendal i Uppsala ritat av Belatchew Arkitekter på uppdrag av Wallenstam.

– Utmaningen för detta projekt var att förhålla sig till två kvarter med mycket olika typologier. Vårt kvarter har brutits ned i mindre enheter. På gården finns fristående låga hus utformade som stora villor. Då vi ville utforma dem som monokroma enheter med samma material på tak och fasader föll valet på stål som beklädnad, säger Rahel Belatchew, Chefsarkitekt och VD, Belatchew Arkitekter.

– Vi ägnade en hel del tid på att leta efter rätt gul nyans, och valet föll på ”Harvest Yellow” som är lysande och varm på samma gång, avslutar Rahel Belatchew.