Fragment
Skyskrapa

Fragment - ett stycke internationell puls med 25 våningar i dramatisk geometri

Ju högre en byggnad är desto större visuellt utrymme kommer det att ta i staden.

Staus
Förslag, 2017
Plats
Stockholm
Typ
Bostäder
Kund
Sveafastigheter Utveckling

FRAGMENT by Belatchew Arkitekter

Dess silhuett och identitet kommer därmed också att prägla stadsdelens identitet.

Fragment är ett stycke internationell puls med 25 våningar i dramatisk geometri. Byggnadens rika variation i volym andas samtid och teknologi. Teknologin blir också en bärande del av byggnaden via en digital plattform och inbyggda funktioner för att kunna stödja den nya digitala livsstilen.

Den fragmenterade gestaltningen adderar detaljrikedom till stadens silhuett och skapar samtidigt ett rikt utbud av boendemiljöer.

Fragment har tagits fram på uppdrag av Sveafastigheter Utveckling.