Fragment
Skyskrapa

Fragment - ett stycke internationell puls med 25 våningar i dramatisk geometri

Ju högre en byggnad är desto större visuellt utrymme kommer det att ta i staden.

Dess silhuett och identitet kommer därmed också att prägla stadsdelens identitet.

Fragment är ett stycke internationell puls med 25 våningar i dramatisk geometri. Byggnadens rika variation i volym andas samtid och teknologi. Teknologin blir också en bärande del av byggnaden via en digital plattform och inbyggda funktioner för att kunna stödja den nya digitala livsstilen.

Den fragmenterade gestaltningen adderar detaljrikedom till stadens silhuett och skapar samtidigt ett rikt utbud av boendemiljöer.

Fragment har tagits fram på uppdrag av Sveafastigheter Utveckling.

FRAGMENT by Belatchew Arkitekter

Attitude as Style - Rahel Belatchew, Architect
Denna monografi ger inblick i flera av Belatchew Arkitekters nyckelprojekt, som StrawScraper, BuzzBuilding, Stockholm Loop, Discus och Tensta Torn. Innehåller texter av Daniel Golling, Paul Finch och Martin Rörby samt intervju med Rahel Belatchew av Nils Forsberg.