Knäckepilen
Bostäder

Knäckepilen - bostäder i Östra Sala Backe, Uppsala

Bostäder uppdelade i bostadsrätter, hyresrätter och radhus i den nya stadsdelen Östra Sala Backe i Uppsala.

Knäckepilen är ett flerbostadshus uppfört i Uppsala, och som med sin fasad av glänsande zink, djärva vinklar och triangelformade balkonger utgör ett boende utöver det vanliga.
Huset har ett strategiskt läge vid en park och blir därför synligt på långt håll vilket ställer särskilt höga krav på gestaltningen. Ambitionen var därför att skapa ett unikt hus som inte liknar något annat och där valet föll på zinkplåt som ett för platsen nytt och intressant material. Genom att använda ett enda material – i det här fallet zinkplåt – blir volymerna mer framträdande, såsom de triangelformade burspråken och balkongerna.
Husets spetsiga form skapar en siktlinje mellan Vaksala kyrka och Uppsala slott, ger mycket karaktär och återfinns i stora inglasade partier eller öppna balkonger på kortsidorna. Något som också gör huset unikt är de triangelformade balkongerna mot parken.
Huset har ett fint läge bredvid den grönskande Knäckepilsparken och med en härlig innergård. Huset har mycket karaktär och lägenheterna är välplanerade och ljusa. Det finns också en solig takterrass som de boende får tillgång till.

Kund: Åke Sundvall AB
Fotograf: Anders Fredriksen

Attitude as Style - Rahel Belatchew, Architect
Denna monografi ger inblick i flera av Belatchew Arkitekters nyckelprojekt, som StrawScraper, BuzzBuilding, Stockholm Loop, Discus och Tensta Torn. Innehåller texter av Daniel Golling, Paul Finch och Martin Rörby samt intervju med Rahel Belatchew av Nils Forsberg.