Bostäder

Kristineberg

Kristineberg – Hornsbergskvarteren - detaljplanearbete

Bostadshuset som upptar halva kvarter mot Lindhagensgatan, långa gatan och kvartersgatan, har utformats som en samlad volym i tegel, rik på detaljering och intryck.

Form, gestaltning och materialval syftar till att ge en samtida tolkning av Stockholms stenstad men också kommunicera med den närmaste befintliga bebyggelsen och dennas mer industriella karaktär.

Fasaderna har en tydlig rytm i både horisontal- och vertikalled. Horisontellt har de en uppdelning i tre huvudsakliga delar; sockel, mittparti och indragen takvåning. Vertikalt skapas rytm, materialitet och skuggverkan av loggior, pelare och listverk.
Fasadmaterialet, tegel, är detsamma kvarteret runt, medan kulörer, sockelhöjd och takfot varierar. Tegel som material knyter an till närområdet och ger även fasaden en reliefverkan. Den indragna takvåningarna har fått en inklädnad av plåt som ges en struktur och mönsterverkan. Utmed Lindhagensgatan har takvåningarna delvis förskjutits i djupled för att bryta taklinjen och uppnå skuggverkan

Sockelvåningar blir levande genom ett stort antal entréer till butiker och förskola runt om kvarteret. En portik öppnar upp för genomsikt till gård. Småskalighet i gaturummet skapas av en variation i fasadliv och material; djupa nischer vid skyltfönster, indragna boendeentréer, reliefverkan med pelare och pilastrar. Entrépartier till trapphus markeras genom en mindre indragning i fasad klädd i trä. Sockelvåningen har ett två våningsmotiv i hörnet Lindhagensgatan/Lokalgatan och trappas utmed Lindhagensgatan. Över hörnet Lindhagensgatan/Kvartersgatan trappas sockeln ytterligare längs med Kvartersgatan.

Kund: Familjebostäder

In May 2013, French site 3Dnatives published an article about SwimCity as one of the best examples of 3D printed architecture.
3DNatives
In 2011 Swedish Magazine 'Nya Rum' published an article about UH1.
More about UH1
2015 MSN Money named 'Twist' a "ridiculously cool building of the future"
33 ridiculously cool buildings of the future
Wired, January 2018: "As cities grow and become more dense we need to find ways of creating more self-sufficient structures," says Rahel Belatchew, founder of Swedish architecture firm Belatchew Arkitekter.
Wired: "Microgrids and energy-generating buildings could save our cities"
In 2018 RUM Magazine named Rahel Belatchew on its 2018 powerlist.
Maktlistan 2018
In 2015 German magazine Der Spiegel published an interview with Rahel Belatchew.
Müssen wir wirklich Grillen essen, Frau Belatchew?
“Rahel Belatchew of the Swedish urban design practice, Belatchew Arkitekter, highlighted an experimental proposal of how urbanites in Stockholm could one day get their food.”
And the World Building of the Year is...
In 2017 Swedish magazine RUM published an article about Fjärilen.
Tidskriften Rum
In 2017 Green Savers published an article about InsectCity.
INSECTCITY: QUINTA DE INSECTOS PODE TORNAR ESTOCOLMO AUTO-SUFICIENTE
DesignBoom: belatchew arkitekter's irregular high rise will become a symbol of swedish modernity
DesignBoom >>>
Discus featured by @ArchDaily
ArchDaily
"stockholm loop project reuses existing structures to create new infrastructure, by belatchew labs"
Read more