Kristineberg
Bostäder

Kristineberg – Hornsbergskvarteren - detaljplanearbete

Bostadshuset som upptar halva kvarter mot Lindhagensgatan, långa gatan och kvartersgatan, har utformats som en samlad volym i tegel, rik på detaljering och intryck.

Status
Vinst, parallellt uppdrag
Plats
Hornsbergskvarteren, Stockholm
Typ
Flerbostadshus
Kund
Familjebostäder

Form, gestaltning och materialval syftar till att ge en samtida tolkning av Stockholms stenstad men också kommunicera med den närmaste befintliga bebyggelsen och dennas mer industriella karaktär.

Fasaderna har en tydlig rytm i både horisontal- och vertikalled. Horisontellt har de en uppdelning i tre huvudsakliga delar; sockel, mittparti och indragen takvåning. Vertikalt skapas rytm, materialitet och skuggverkan av loggior, pelare och listverk.
Fasadmaterialet, tegel, är detsamma kvarteret runt, medan kulörer, sockelhöjd och takfot varierar. Tegel som material knyter an till närområdet och ger även fasaden en reliefverkan. Den indragna takvåningarna har fått en inklädnad av plåt som ges en struktur och mönsterverkan. Utmed Lindhagensgatan har takvåningarna delvis förskjutits i djupled för att bryta taklinjen och uppnå skuggverkan

Sockelvåningar blir levande genom ett stort antal entréer till butiker och förskola runt om kvarteret. En portik öppnar upp för genomsikt till gård. Småskalighet i gaturummet skapas av en variation i fasadliv och material; djupa nischer vid skyltfönster, indragna boendeentréer, reliefverkan med pelare och pilastrar. Entrépartier till trapphus markeras genom en mindre indragning i fasad klädd i trä. Sockelvåningen har ett två våningsmotiv i hörnet Lindhagensgatan/Lokalgatan och trappas utmed Lindhagensgatan. Över hörnet Lindhagensgatan/Kvartersgatan trappas sockeln ytterligare längs med Kvartersgatan.