Kungsbroskrapan
Skyskrapa

Kungsbroskrapan, Skyskrapa, Stockholm

Kungsbroskrapan är ett förslag till ny bebyggelse i centrala Stockholm. Vi tror att det i idag finns utrymme för nya byggnader med arkitektur av internationell klass som vågar ta plats och som speglar vår tid.

Byggnaden som är 30 våningar hög innehåller både kontor och bostäder. Läget har valts på grund av dess strategiska läge intill Centralstationen, mitt i en korsning av tåg- och biltrafik där Kungsgatan möter Kungsbron, vid brynet av Klara sjö och som en pendang till Kungstornen längre norrut på samma gata.

Vid utformningen av byggnaden har vår ambition varit att återspegla platsens dynamik genom att lyfta fram den omgivande tågtrafikens rörelsemönster. Byggnaden strävar uppåt i en linjär rörelse där parallella linjer från gatan vandrar upp längs fasaden utan avbrott, likt ett järnvägsspår. Byggnaden delar på sig med en kropp som viker av åt sidan likt ett spårbyte, medan den andra kroppen vrider sig mot vattnet.