Malongen
Bostäder

Malongen, ett bostadshus i hjärtat av Södermalm i Stockholm.

På en triangelformad tomt i skärningspunkten mellan Renstiernas gata och Nytorget skapas här nya hyresrätter i innerstaden.

En restaurang på bottenvåningen med uteservering i kvällssolen förlänger gatulivet från Nytorget. Med sin regelbundna fönstersättning, en fris som markerar våningarna och ljusa kulörer på tegel och puts, länkar den samman de många olika tidslager som återfinns i omgivande byggnader.

Status:
2024
Plats:
Stockholm, Södermalm
Klient:
Erik Wallin

2023, Dagens Industri
2021, Rahel Belatchews Sommar i P1
Lyssna
2021, World Architecture News, Flora
Read more:
2021, ArchDaily, Flora
2021, Rahel Belatchew in ByRum.se
2021, Byggindustrin
2020, Resumé
2020, Fastighetsvärlden
2019, SVT Bo i staden
2019, Verve
2019, Svenska Dagbladet
2019, Dagens Nyheter