Rosengatan
Bostäder

Rosengatan – parallellt uppdrag

Platsen för detta projekt ligger mitt på Tulegatan i Sundbyberg, i korsningen där Vackra vägen från Lötsjön möter Kyrkogatan som leder vidare upp mot kullen där Sundbybergs Kyrka tronar. Utöver kyrkan finns det i närområdet flera andra landmärken där särskilt de nyligen uppförda Tuletornen utmärker sig i det urbana landskapet.

Status
Markanvisningstävling, Sundbyberg stad
Plats
Tuletorget, Sundbyberg stad
Typ
Bostäder

Det stora gaturummet som Tulegatan utgör består av en sekvens av friliggande högre hus som till stor del vilar på en låg sockel. Den rymd i gaturummet som detta skapar i kombination med det återkommande temat av utkragande högdel är något vi har tagit fasta på i planeringen och gestaltningen av detta projekt.

Platsen tål ett högt hus. Därför har vi skapat en byggnad som består av tre delar i olika höjder och som beroende på från vilken vinkel de betraktas framstår som höga och ståtliga eller tvärtom som sammansatta element där låga byggnadskroppar möter trottoaren och den mänskliga skalan.

Ett hus som kan skapa en jämvikt mot Tuletornen tvärs över gatan utan att dominera över kyrkan. Utgångspunkt för hantering av höghusvolymen har varit kontinuitet i gaturummet vilket vi skapar genom att linjera fasaden med de befintliga byggnaderna längs gatan och arbeta med utkragningar för att bryta ned den höga höjden. Som kontrast och komplement till Tuletornen, vars arkitektur är starkt horisontell, har vi valt att arbeta med vertikala element som bildar ett yttre skikt. Detta andra lager av fasad filtrerar ljuset, ger byggnaden en stark identitet och inte minst, hanterar det svåra bullerläget genom att möjliggöra placering av täta vertikala skärmar och inglasningar.

2023, Dagens Industri
2021, Rahel Belatchews Sommar i P1
Lyssna
2021, World Architecture News, Flora
Read more:
2021, ArchDaily, Flora
2021, Rahel Belatchew in ByRum.se
2021, Byggindustrin
2020, Resumé
2020, Fastighetsvärlden
2019, SVT Bo i staden
2019, Verve
2019, Svenska Dagbladet
2019, Dagens Nyheter