Skuggspel – Bris
Offentlig byggnad

Paviljong - temporär utställningsbyggnad

Med anledning av att det år 2019 var 100 år sedan Carl Eldh invigde sin ateljé i Bellevueparken, som ritat av Ragnar Östberg, gick Carl Eldhs Ateljémuseums verksamhet 2019 i arkitekturens tecken och man valde att skapa en utställning med verk av arkitekten Rahel Belatchew.

Status/År
Uppförd 2019
Plats
Stockholm
Typ
Offentlig byggnad, temporär utställningsbyggnad
Klienter
Belatchew Arkitekter och Carl Eldhs Ateljémuseum

Foto: Åke E:son Lindman

Carl Eldhs Ateljémuseum visade flera av Rahel Belatchews och Belatchew Arkitekters byggnader i form av modeller, ritningar, visualiseringar och fotografier

Till utställningen i Carl Eldhs Ateljémuseum har paviljongen Bris uppförts – ett utomhusrum i trä placerat i ateljéträdgården som har skapats i dialog med Ragnar Östbergs loggia, där ett skuggspel skapas genom att ljuset silas genom ribborna i paviljongens böljande tak

Arkitekturhistorikern Martin Rörby har i en essä i utställningskatalogen beskrivit Bris som följer:

”Rahel Belatchews Bris i Carl Eldhs ateljéträdgård låter oss förnimma hur solljuset silas genom en konstruktion av detta slag. Det skuggspel som uppstår i mötet med entréportiken till Ragnar Östbergs byggnad förenar de båda arkitekterna – och väver samman dåtid, nutid och framtid.” (Martin Rörby)

2023, Dagens Industri
2021, Rahel Belatchews Sommar i P1
Lyssna
2021, World Architecture News, Flora
Read more:
2021, ArchDaily, Flora
2021, Rahel Belatchew in ByRum.se
2021, Byggindustrin
2020, Resumé
2020, Fastighetsvärlden
2019, SVT Bo i staden
2019, Verve
2019, Svenska Dagbladet
2019, Dagens Nyheter