Skuggspel – Bris
Offentlig byggnad

Paviljong - temporär utställningsbyggnad

Med anledning av att det år 2019 var 100 år sedan Carl Eldh invigde sin ateljé i Bellevueparken, som ritat av Ragnar Östberg, gick Carl Eldhs Ateljémuseums verksamhet 2019 i arkitekturens tecken och man valde att skapa en utställning med verk av arkitekten Rahel Belatchew.

Status/År
Uppförd 2019
Plats
Stockholm
Typ
Offentlig byggnad, temporär utställningsbyggnad
Klienter
Belatchew Arkitekter och Carl Eldhs Ateljémuseum

Foto: Åke E:son Lindman

Carl Eldhs Ateljémuseum visade flera av Rahel Belatchews och Belatchew Arkitekters byggnader i form av modeller, ritningar, visualiseringar och fotografier

Till utställningen i Carl Eldhs Ateljémuseum har paviljongen Bris uppförts – ett utomhusrum i trä placerat i ateljéträdgården som har skapats i dialog med Ragnar Östbergs loggia, där ett skuggspel skapas genom att ljuset silas genom ribborna i paviljongens böljande tak

Arkitekturhistorikern Martin Rörby har i en essä i utställningskatalogen beskrivit Bris som följer:

”Rahel Belatchews Bris i Carl Eldhs ateljéträdgård låter oss förnimma hur solljuset silas genom en konstruktion av detta slag. Det skuggspel som uppstår i mötet med entréportiken till Ragnar Östbergs byggnad förenar de båda arkitekterna – och väver samman dåtid, nutid och framtid.” (Martin Rörby)

2021, ArchDaily, Flora
2021, Rahel Belatchew in ByRum.se
2021, Byggindustrin
2020, Resumé
2020, Fastighetsvärlden
2019, SVT Bo i staden
2019, Verve
2019, Svenska Dagbladet
2019, Dagens Nyheter
Rahel Belatchew in Form Magazine
Read more
"stockholm loop project reuses existing structures to create new infrastructure, by belatchew labs"
Read more
Discus featured by @ArchDaily
ArchDaily