Tall
Skyskrapa

Tall - det gröna tornet i trä

Den växande täta staden kräver performativa byggnader som utöver sin verksamhet bidrar till natur, kultur och trygga, levande stadsrum.

Det gröna tornet i trä är inbäddat i grönska och fungerar som en lunga för staden där växterna skapar trivsel, renar luften och drar till sig insekter för ett rikt naturliv.

Trä som konstruktionsmaterial är bland det mest hållbara som finns då det binder koldioxid och är förnyelsebart. I en starkt urban miljö blir vertikal grönska också ett attraktivt visuellt inslag där växterna i fasad växlar utseende med årstiderna.

För de boende i byggnaden skapar kombinationen trä, generösa terrasser och frodig växtlighet en kvalitet man vanligtvis förknippar med marknära boende och sällan finner i täta urbana miljöer.

Tall har tagits fram på uppdrag av Sveafastigheter Utveckling.

Belatchew Arkitekter - TALL

Attitude as Style - Rahel Belatchew, Architect
Denna monografi ger inblick i flera av Belatchew Arkitekters nyckelprojekt, som StrawScraper, BuzzBuilding, Stockholm Loop, Discus och Tensta Torn. Innehåller texter av Daniel Golling, Paul Finch och Martin Rörby samt intervju med Rahel Belatchew av Nils Forsberg.