Rahel Belatchew i Arkitekten

28 februari 2014

Rahel Belatchew i Arkitekten
Rahel Belatchew Lerdell porträtteras i senaste numret av Svergies Arkitekters tidskrift Arkitekten, där hon bland annat redogör för Belatchew Arkitekters strategi för att bygga i egen regi.

Läs senaste numret av arkitekten här >>