Rahel Belatchew på Arkitekturscen Stockholm

11 juni 2020

Rahel Belatchew har deltagit i ett samtal om Stockholms Stads nya arkitekturpolicy, arrangerat av Arkitekturscen Stockholm.

Läs Rahels reflektioner i artikeln ”Hur ska vi prata om Arkitektur?” >>

2023, Dagens Industri
2021, Rahel Belatchews Sommar i P1
Lyssna
2021, World Architecture News, Flora
Read more:
2021, ArchDaily, Flora
2021, Rahel Belatchew in ByRum.se
2021, Byggindustrin
2020, Resumé
2020, Fastighetsvärlden
2019, SVT Bo i staden
2019, Verve
2019, Svenska Dagbladet
2019, Dagens Nyheter