Belatchew Arkitekter medlem i Sweden GBC

2 november 2011

 

RB-Arkitektur-SGBC

#swgreen

Belatchew Arkitekter har blivit medlem i Sweden Green Building Council. Sweden Green Building Council är en ideell förening som är fullvärdig medlem (Established Member) i paraplyorganisationen World Green Building Council. Föreningen ägs av sina medlemmar. Medlemmar är företag och organisationer inom den svenska bygg- och fastighetsbranschen som har som mål att premiera, utveckla och påverka sitt miljö- och hållbarhetsarbete.

Med hjälp av gemensamma certifieringssystem vill föreningens skapa en gemensam värdegrund för att kunna verka för en snabbare utveckling av miljövänligt byggande med fokus på svenska behov och värderingar. Föreningen verkar också för ökad konkurrenskraft för svensk teknik och svenskt kunnande.

I sitt arbete tillhandahåller Sweden Green Building Council utveckling av certifieringssystem och dess marknadsföring samt kurser, seminarier och kongresser med målet att sprida, implementera och utveckla kunskap kring hållbart byggande; SGBC har också som mål att vara en tung opinionsbildare och därigenom bidra till att svensk lagstiftning främjar ett hållbart byggande.

Vi tycker att det här är en naturlig fortsättning i vår satsning på hållbart byggande. Det finns mycket kunskap inom SGBC som vi kan ta del av och som kan stärka oss i frågor som rör miljöcertifiering.

###

 

2023, Dagens Industri
2021, Rahel Belatchews Sommar i P1
Lyssna
2021, World Architecture News, Flora
Read more:
2021, ArchDaily, Flora
2021, Rahel Belatchew in ByRum.se
2021, Byggindustrin
2020, Resumé
2020, Fastighetsvärlden
2019, SVT Bo i staden
2019, Verve
2019, Svenska Dagbladet
2019, Dagens Nyheter