Strawscraper i media

12 september 2013

Strawscraper i media

[jj-ngg-image-list order=”sortorder” gallery=124]

Vi är glada över det stora intresse och alla skriverier som Strawscraper gett upphov till. Det sporrar oss i våra nya projekt inom Belatchew Labs. Härnäst ser vi fram emot att få presentera Strawscraper på World Architecture Festival i Singapore.

2023, Dagens Industri
2021, Rahel Belatchews Sommar i P1
Lyssna
2021, World Architecture News, Flora
Read more:
2021, ArchDaily, Flora
2021, Rahel Belatchew in ByRum.se
2021, Byggindustrin
2020, Resumé
2020, Fastighetsvärlden
2019, SVT Bo i staden
2019, Verve
2019, Svenska Dagbladet
2019, Dagens Nyheter