Välkommen Anna!

25 mars 2019

För att möta ökad efterfrågan från kund och säkerställa kapacitet expanderar Belatchew Arkitekter ytterligare och anställer nu arkitekten Anna Berntman, och stärker kompetens inom hospitality, logistik, skolor och kulturmiljöer.

Anna Berntman blir ny uppdragsansvarig arkitekt och har tidigare verkat vid Koncept samt Krook & Tjäder. Anna har lång erfarenhet av samtliga skeden i byggprocessen, från tidiga utredningsskisser i detaljplaneskedet fram till färdiga bygghandlingar. Anna har även god erfarenhet av hotell, logistik, skolor samt projekt med högt kulturvärde.

– Vi är glada över att Anna ansluter till vårt team, säger Rahel Belatchew, VD och Chefsarkitekt, Belatchew Arkitekter.

– Med Annas erfarenhet och starka tekniska och strategiska profil stärker vi kontorets kompetens i en tid där efterfrågan på våra tjänster är stor med många nya kunder och uppdrag inom olika marknadssegment, avslutar Rahel Belatchew.

BuzzBuilding in Archinect, 2014.
Read more
Rahel Belatchew in HSB Uppsala 80 år, 2013
Read more
Twist in Trä! #2 2015
Read more
Strawscraper in VICE August 2013
Rahel Belatchew in Form Magazine
Read more
Rahel Belatchew portrayed in ICON Magazine #7 2012.
Read more
"stockholm loop project reuses existing structures to create new infrastructure, by belatchew labs"
Read more
Discus featured by @ArchDaily
ArchDaily
DesignBoom: belatchew arkitekter's irregular high rise will become a symbol of swedish modernity
DesignBoom >>>
In 2017 Green Savers published an article about InsectCity.
INSECTCITY: QUINTA DE INSECTOS PODE TORNAR ESTOCOLMO AUTO-SUFICIENTE
In 2017 Swedish magazine RUM published an article about Fjärilen.
Tidskriften Rum
“Rahel Belatchew of the Swedish urban design practice, Belatchew Arkitekter, highlighted an experimental proposal of how urbanites in Stockholm could one day get their food.”
And the World Building of the Year is...