Belatchew Labs SwimCity

Belatchew Labs BuzzBuilding

Belatchew Labs Strawscraper Strawscraper

 

Belatchew Labs är en studio inom Belatchew Arkitekter som arbetar med experimentella projekt där syftet främst är att undersöka och testa nya angreppssätt och lösningar på urbana och arkitektoniska frågeställningar.

Projekten är visionära till sin karaktär och strävar efter att inspirera, ifrågasätta och utmana.

Labs-projekt:

Strawscraper – ett urbant kraftverk i Stockholm

InsectCity och BuzzBuilding gör Stockholm självförsörjande

SwimCity – 3D-printat boende på vatten