SwimCity
Belatchew Labs

SwimCity – 3d-printat boende på vatten

Belatchew Arkitekters studio Belatchew Labs presenterar SwimCity, ett projekt som syftar till att öka utbudet av bostäder för unga genom att skapa ett hållbart boende på vatten. Projektet har fått stöd av Boverket.

Status
Förslag, 2014
Plats
Stockholm
Typ
Experimentellt projekt
Klient
Belatchew Arkitekter

SwimCity by Belatchew Arkitekter

SwimCity by Belatchew Arkitekter

SwimCity by Belatchew Arkitekter

SwimCity by Belatchew Arkitekter

Med hjälp av 3D-printing och återvunnen betong skapar Belatchew Arkitekter flytande bostäder för studenter och unga vuxna – bostäderna är unika, anpassar sig till landskapet och kan byggas i såväl liten som stor skala. Med vatten som plats är möjligheterna nästintill oändliga för att skapa såväl sammanhängande som varierande strukturer, beroende på rådande efterfrågan. Förutom att vatten är en outnyttjad yta är det också en potentiell energikälla. Sjövärme och vågkraft tar tillvara på vattnets energi och implementeras i projektet.

Utbudet av bostäder för unga kan ökas och breddas genom ett innovativt byggande på vatten. På grund av att vatten ses som extra yta att bygga på, kan placeringen av de flytande studentbostäderna variera; allt från SwimCity-förslaget där platsen är Ropsten med närhet till kollektivtrafik, till idag dåligt utnyttjade hamn, kaj- och varvsområden i såväl Stockholm som andra svenska städer med angränsande vattenytor.

Byggavfall står för en stor del av Sveriges totala klimatpåverkan, och genom att återvinna betong bidrar SwimCity till att minska belastningen på klimatet. 3D-printning av byggnader är en ny teknik som gör det enklare, billigare och mer effektivt att bygga. Genom att återanvända byggavfall och skapa ny betong som är ”printbar” blir byggprocessen ekologiskt och ekonomiskt hållbar. Byggprocessen förkortas, görs säkrare, mer effektiv och designmöjligheterna är oändliga.

– Efter insektsfarmen BuzzBuilding och det urbana kraftverket Strawscraper, presenterar nu Labs vårt senaste projekt SwimCity, säger Rahel Belatchew, VD och grundare, Belatchew.

– Den tekniska utvecklingen inom 3D-printad betong har kommit väldigt långt. Med SwimCity visar vi hur den nya tekniken möjliggör unika byggnader som dagens prefab inte förmår, avslutar Rahel Belatchew.

2023, Dagens Industri
2021, Rahel Belatchews Sommar i P1
Lyssna
2021, World Architecture News, Flora
Read more:
2021, ArchDaily, Flora
2021, Rahel Belatchew in ByRum.se
2021, Byggindustrin
2020, Resumé
2020, Fastighetsvärlden
2019, SVT Bo i staden
2019, Verve
2019, Svenska Dagbladet
2019, Dagens Nyheter