Belatchew Labs

SwimCity

SwimCity – 3d-printat boende på vatten

Belatchew Arkitekters studio Belatchew Labs presenterar SwimCity, ett projekt som syftar till att öka utbudet av bostäder för unga genom att skapa ett hållbart boende på vatten. Projektet har fått stöd av Boverket.

Med hjälp av 3D-printing och återvunnen betong skapar Belatchew Arkitekter flytande bostäder för studenter och unga vuxna – bostäderna är unika, anpassar sig till landskapet och kan byggas i såväl liten som stor skala. Med vatten som plats är möjligheterna nästintill oändliga för att skapa såväl sammanhängande som varierande strukturer, beroende på rådande efterfrågan. Förutom att vatten är en outnyttjad yta är det också en potentiell energikälla. Sjövärme och vågkraft tar tillvara på vattnets energi och implementeras i projektet.

Utbudet av bostäder för unga kan ökas och breddas genom ett innovativt byggande på vatten. På grund av att vatten ses som extra yta att bygga på, kan placeringen av de flytande studentbostäderna variera; allt från SwimCity-förslaget där platsen är Ropsten med närhet till kollektivtrafik, till idag dåligt utnyttjade hamn, kaj- och varvsområden i såväl Stockholm som andra svenska städer med angränsande vattenytor.

Byggavfall står för en stor del av Sveriges totala klimatpåverkan, och genom att återvinna betong bidrar SwimCity till att minska belastningen på klimatet. 3D-printning av byggnader är en ny teknik som gör det enklare, billigare och mer effektivt att bygga. Genom att återanvända byggavfall och skapa ny betong som är ”printbar” blir byggprocessen ekologiskt och ekonomiskt hållbar. Byggprocessen förkortas, görs säkrare, mer effektiv och designmöjligheterna är oändliga.

– Efter insektsfarmen BuzzBuilding och det urbana kraftverket Strawscraper, presenterar nu Labs vårt senaste projekt SwimCity, säger Rahel Belatchew Lerdell, VD och grundare, Belatchew Arkitekter AB.

– Den tekniska utvecklingen inom 3D-printad betong har kommit väldigt långt. Med SwimCity visar vi hur den nya tekniken möjliggör unika byggnader som dagens prefab inte förmår, avslutar Rahel Belatchew Lerdell, VD och grundare, Belatchew Arkitekter AB.

BuzzBuilding in Archinect, 2014.
Read more
Rahel Belatchew in HSB Uppsala 80 år, 2013
Read more
Twist in Trä! #2 2015
Read more
Strawscraper in VICE August 2013
Rahel Belatchew in Form Magazine
Read more
Rahel Belatchew portrayed in ICON Magazine #7 2012.
Read more
"stockholm loop project reuses existing structures to create new infrastructure, by belatchew labs"
Read more
Discus featured by @ArchDaily
ArchDaily
DesignBoom: belatchew arkitekter's irregular high rise will become a symbol of swedish modernity
DesignBoom >>>
In 2017 Green Savers published an article about InsectCity.
INSECTCITY: QUINTA DE INSECTOS PODE TORNAR ESTOCOLMO AUTO-SUFICIENTE
In 2017 Swedish magazine RUM published an article about Fjärilen.
Tidskriften Rum
“Rahel Belatchew of the Swedish urban design practice, Belatchew Arkitekter, highlighted an experimental proposal of how urbanites in Stockholm could one day get their food.”
And the World Building of the Year is...