Björk & Plaza – Norra Djurgårdsstaden
Bostäder

Två kvarter i Norra Djurgårdsstaden

Norra Djurgårdsstaden i Stockholm är en ny innovativ och hållbar stadsdel som fullt utvecklad kommer att omfattar ca 5.000 nya bostäder samt lokaler för service och kommersiella verksamheter. Projektet är en vinst i parallella uppdrag och omfattar två bostadshus med totalt 100 lägenheter. I Stockholm Stads underlag till det parallella uppdraget framgick att Staden ville se byggnader med egna tydliga identiteter. Som ett led i detta döptes projektets två byggnader till Björk resp. Plaza. Byggnaderna uppfördes 2017.

Status
2017
Plats
Norra Djurgårdsstaden, Stockholm
Typ
Bostäder
Klient
Skanska
Kv. Björk och Plaza, NDS. Belatchew Architects
Kv. Björk och Plaza, NDS. Belatchew Architects

 

 

 

 

 

Foto: Michael Perlmutter

Norra Djurgårdsstaden i Stockholm är en ny innovativ och hållbar stadsdel som fullt utvecklad kommer att omfattar ca 5.000 nya bostäder samt lokaler för service och kommersiella verksamheter. Projektet är en vinst i parallella uppdrag och omfattar två bostadshus med totalt 100 lägenheter. I Stockholm Stads underlag till det parallella uppdraget framgick att Staden ville se byggnader med egna tydliga identiteter. Som ett led i detta döptes projektets två byggnader till Björk resp. Plaza.

Hus Björk som ligger närmast Husarviken och vänder sig mot Nationalstadsparken, har givits en organisk inriktning med en prismatisk geometri och beklädnad samt kulör i ljusa krämfärgade toner med inslag av trä i fasad. Integrerade balkonglådor i balkongräcken gör det möjligt för de boende att odla och därmed addera grönska till fasaden. Det andra huset ligger invid huvudgatan och har döpts till Plaza. Dess identitet talar till staden med en tydlig urban karaktär med en stadsmässig geometri i fasaderna och kontrasterande kulörer i sten och skivmaterial.

Med ett kompakt klimatskal skapas de bästa förutsättningarna för en låg energiförbrukning. Stora balkonger som löper längs med husens fasader ger varje hus en individuell karaktär. Balkongerna utgör en utvändig förlängning av lägenheterna och skapar samtidigt solavskärmning. På taken finns solceller som bidrar med energi till fastighetselen, sedumtak som fördröjer dagvattnet och minskar belastningen på dagvattensystemet, samt en gemensam terrass för de boende. Ventilation sker via FTX system med återvinning av energin från frånluften. Avfallsmängder minimeras genom avfallskvarnar och samlas in via sopsug. Husen har gröna tak som absorberar regnvattnet Cykling uppmuntras genom väl tilltagna och lättillgängliga cykeluppställningar.Lägenheterna har fina boendekvaliteter med goda ljusinsläpp och generösa terrasser.

2023, Dagens Industri
2021, Rahel Belatchews Sommar i P1
Lyssna
2021, World Architecture News, Flora
Read more:
2021, ArchDaily, Flora
2021, Rahel Belatchew in ByRum.se
2021, Byggindustrin
2020, Resumé
2020, Fastighetsvärlden
2019, SVT Bo i staden
2019, Verve
2019, Svenska Dagbladet
2019, Dagens Nyheter