Bostäder

Norra Djurgårdsstaden

Två kvarter

Norra Djurgårdsstaden i Hjorthagen är en ny innovativ och hållbar stadsdel som kommer att realiseras under det kommande decenniet, och omfatta ca 5 000 nya bostäder samt lokaler för service och kommersiella verksamheter.

Norra Djurgårdsstaden i Stockholm är en ny innovativ och hållbar stadsdel som fullt utvecklad kommer att omfattar ca 5.000 nya bostäder samt lokaler för service och kommersiella verksamheter. Projektet är en vinst i parallella uppdrag och omfattar två bostadshus med totalt 100 lägenheter. I Stockholm Stads underlag till det parallella uppdraget framgick att Staden ville se byggnader med egna tydliga identiteter. Som ett led i detta döptes projektets två byggnader till Björk
resp. Plaza.

Hus Björk som ligger närmast Husarviken och vänder sig mot Nationalstadsparken, har givits en organisk inriktning med en prismatisk geometri och beklädnad samt kulör i ljusa krämfärgade toner med inslag av trä i fasad. Integrerade balkonglådor i balkongräcken gör det möjligt för de boende att odla och därmed addera grönska till fasaden.
Det andra huset ligger invid huvudgatan och har döpts till Plaza Dess identitet talar till staden med en tydlig urban karaktär med en stadsmässig geometri i fasaderna och kontrasterande kulörer i sten och skivmaterial.

Med ett kompakt klimatskal skapas de bästa förutsättningarna för en låg energiförbrukning. Stora balkonger som löper längs med husens fasader ger varje hus en individuell karaktär. Balkongerna utgör en utvändig förlängning av lägenheterna och skapar samtidigt solavskärmning. På taken finns solceller som bidrar med energi till fastighetselen, sedumtak som fördröjer dagvattnet och minskar belastningen på dagvattensystemet, samt en gemensam terrass för de boende. Ventilation sker via FTX system med återvinning av energin från frånluften. Avfallsmängder minimeras genom avfallskvarnar och samlas in via sopsug. Husen har gröna tak som absorberar regnvattnet Cykling uppmuntras genom väl tilltagna och lättillgängliga cykeluppställningar.
Lägenheterna har fina boendekvaliteter med goda ljusinsläpp och generösa terrasser.
Norra Djurgårdsstaden i Stockholm är en ny innovativ och hållbar stadsdel som fullt utvecklad kommer att omfattar ca 5.000 nya bostäder samt lokaler för service och kommersiella verksamheter. Projektet är en vinst i parallella uppdrag och omfattar två bostadshus med totalt 100 lägenheter. I Stockholm Stads underlag till det parallella uppdraget framgick att Staden ville se byggnader med egna tydliga identiteter. Som ett led i detta döptes projektets två byggnader till Björk
resp. Plaza.

Hus Björk som ligger närmast Husarviken och vänder sig mot Nationalstadsparken, har givits en organisk inriktning med en prismatisk geometri och beklädnad samt kulör i ljusa krämfärgade toner med inslag av trä i fasad. Integrerade balkonglådor i balkongräcken gör det möjligt för de boende att odla och därmed addera grönska till fasaden.
Det andra huset ligger invid huvudgatan och har döpts till Plaza Dess identitet talar till staden med en tydlig urban karaktär med en stadsmässig geometri i fasaderna och kontrasterande kulörer i sten och skivmaterial.

Med ett kompakt klimatskal skapas de bästa förutsättningarna för en låg energiförbrukning. Stora balkonger som löper längs med husens fasader ger varje hus en individuell karaktär. Balkongerna utgör en utvändig förlängning av lägenheterna och skapar samtidigt solavskärmning. På taken finns solceller som bidrar med energi till fastighetselen, sedumtak som fördröjer dagvattnet och minskar belastningen på dagvattensystemet, samt en gemensam terrass för de boende. Ventilation sker via FTX system med återvinning av energin från frånluften. Avfallsmängder minimeras genom avfallskvarnar och samlas in via sopsug. Husen har gröna tak som absorberar regnvattnet Cykling uppmuntras genom väl tilltagna och lättillgängliga cykeluppställningar.
Lägenheterna har fina boendekvaliteter med goda ljusinsläpp och generösa terrasser.

Foto: Michael Perlmutter

BuzzBuilding in Archinect, 2014.
Read more
Rahel Belatchew in HSB Uppsala 80 år, 2013
Read more
Twist in Trä! #2 2015
Read more
Strawscraper in VICE August 2013
Rahel Belatchew in Form Magazine
Read more
Rahel Belatchew portrayed in ICON Magazine #7 2012.
Read more
"stockholm loop project reuses existing structures to create new infrastructure, by belatchew labs"
Read more
Discus featured by @ArchDaily
ArchDaily
DesignBoom: belatchew arkitekter's irregular high rise will become a symbol of swedish modernity
DesignBoom >>>
In 2017 Green Savers published an article about InsectCity.
INSECTCITY: QUINTA DE INSECTOS PODE TORNAR ESTOCOLMO AUTO-SUFICIENTE
In 2017 Swedish magazine RUM published an article about Fjärilen.
Tidskriften Rum
“Rahel Belatchew of the Swedish urban design practice, Belatchew Arkitekter, highlighted an experimental proposal of how urbanites in Stockholm could one day get their food.”
And the World Building of the Year is...