Kollektivhus

Rudbeckia

Kollektivhuset Rudbeckia, Uppsala

Rudbeckiahuset är resultatet av Rudbeckia kollektivhusförenings ambition att skapa bostäder för sina medlemmar i Uppsala.

Rudbeckia rymmer 40 lägenheter, alla med ingångar från samma torg, ett öppet utrymme på bottenvåningen som förbinder de flesta av de gemensamma ytorna i byggnaden.

Medlemmarna i Rudbeckia kollektivhusförening har deltagit i arbetet med att utforma ett program för huset som ligger i linje med den typ av bostäder de vill skapa och bo i. Detta har gjorts genom ett antal möten mellan medlemmarna och utvecklaren samt genom undersökningar av medlemmarnas önskemål och synpunkter. Genom denna kommunikation skapas långsiktiga hållbara lösningar för byggnaden, en process som fortsätter under projektets förverkligande.

BuzzBuilding in Archinect, 2014.
Read more
Rahel Belatchew in HSB Uppsala 80 år, 2013
Read more
Twist in Trä! #2 2015
Read more
Strawscraper in VICE August 2013
Rahel Belatchew in Form Magazine
Read more
Rahel Belatchew portrayed in ICON Magazine #7 2012.
Read more
"stockholm loop project reuses existing structures to create new infrastructure, by belatchew labs"
Read more
Discus featured by @ArchDaily
ArchDaily
DesignBoom: belatchew arkitekter's irregular high rise will become a symbol of swedish modernity
DesignBoom >>>
In 2017 Green Savers published an article about InsectCity.
INSECTCITY: QUINTA DE INSECTOS PODE TORNAR ESTOCOLMO AUTO-SUFICIENTE
In 2017 Swedish magazine RUM published an article about Fjärilen.
Tidskriften Rum
“Rahel Belatchew of the Swedish urban design practice, Belatchew Arkitekter, highlighted an experimental proposal of how urbanites in Stockholm could one day get their food.”
And the World Building of the Year is...