Rudbeckia
Kollektivhus

Kollektivhuset Rudbeckia, Uppsala

Rudbeckiahuset är resultatet av Rudbeckia kollektivhusförenings ambition att skapa bostäder för sina medlemmar i Uppsala.

Status
Under uppförande
Plats
Rosendal, Uppsala
Typ
Kollektivhus
Kund
Sveafastigheter Bostad

Rudbeckia rymmer 40 lägenheter, alla med ingångar från samma torg, ett öppet utrymme på bottenvåningen som förbinder de flesta av de gemensamma ytorna i byggnaden.

Medlemmarna i Rudbeckia kollektivhusförening har deltagit i arbetet med att utforma ett program för huset som ligger i linje med den typ av bostäder de vill skapa och bo i. Detta har gjorts genom ett antal möten mellan medlemmarna och utvecklaren samt genom undersökningar av medlemmarnas önskemål och synpunkter. Genom denna kommunikation skapas långsiktiga hållbara lösningar för byggnaden, en process som fortsätter under projektets förverkligande.