Symbolbyggnad

Twist

Twist - en symbolbyggnad i Hagastaden

Twist är det vinnande förslaget i ett parallellt uppdrag avseende uppförande av en symbolbyggnad i Hagastaden i Stockholm.

Byggnaden skall tjäna som mötesplats för de som bor, arbetar, forskar, studerar i och besöker stadsdelen, och kommer att rymma en restaurang, café och takterrass.

Byggnaden är belägen i Kvarteret Genen, i korsningen Norra Stationsgatan och Gävlegatan, i skärningspunkten mellan Vasastaden, den framväxande nya Hagastaden och Nya Karolinska. Byggnaden är på cirka 700 kvadratmeter och kommer delvis att uppföras i två plan med en takterrass.

Byggnaden har fått namnet ”Twist” vilket anspelar på dess vridna form men även på programmet som kombinerar och växlar arbete med nöje, det enskilda med det kollektiva. Det är en lätt konstruktion i trä som vrider sig mjukt från den ena våningen till den andra och via en generös multifunktionell trappa kopplar ihop entréplanet med övre plan och takterrass på ett sömlöst sätt. Gränsen mellan våningsplanen suddas ut och det övre planet blir lättillgängligt och attraktivt. Med aktiviteter som pågår såväl dag som kvällstid blir Twist en levande plats som lyser upp även när omgivande kontorshus har släckt för dagen. Formmässigt har utgångspunkten varit byggrätten som har fått en “twist” vilket också kan kopplas till områdets vetenskapliga tema och kvartersnamnet ”Genen”, då vridningen också anspelar på en DNA-spiral.

BuzzBuilding in Archinect, 2014.
Read more
Rahel Belatchew in HSB Uppsala 80 år, 2013
Read more
Twist in Trä! #2 2015
Read more
Strawscraper in VICE August 2013
Rahel Belatchew in Form Magazine
Read more
Rahel Belatchew portrayed in ICON Magazine #7 2012.
Read more
"stockholm loop project reuses existing structures to create new infrastructure, by belatchew labs"
Read more
Discus featured by @ArchDaily
ArchDaily
DesignBoom: belatchew arkitekter's irregular high rise will become a symbol of swedish modernity
DesignBoom >>>
In 2017 Green Savers published an article about InsectCity.
INSECTCITY: QUINTA DE INSECTOS PODE TORNAR ESTOCOLMO AUTO-SUFICIENTE
In 2017 Swedish magazine RUM published an article about Fjärilen.
Tidskriften Rum
“Rahel Belatchew of the Swedish urban design practice, Belatchew Arkitekter, highlighted an experimental proposal of how urbanites in Stockholm could one day get their food.”
And the World Building of the Year is...