Twist
Symbolbyggnad

Twist - en symbolbyggnad i Hagastaden

Twist är det vinnande förslaget i ett parallellt uppdrag avseende uppförande av en symbolbyggnad i Hagastaden i Stockholm. Byggnaden skall tjäna som mötesplats för de som bor, arbetar, forskar, studerar i och besöker stadsdelen, och kommer att rymma en restaurang, café och takterrass.

Status
Planeringsfas
Plats
Hagastaden, Solna/Stockholm
Typ
Offentlig byggnad
Klient
Atrium Ljungberg

Twist by Belatchew Arkitekter

Twist by Belatchew Arkitekter

Twist by Belatchew Arkitekter

Byggnaden är belägen i Kvarteret Genen, i korsningen Norra Stationsgatan och Gävlegatan, i skärningspunkten mellan Vasastaden, den framväxande nya Hagastaden och Nya Karolinska. Byggnaden är på cirka 700 kvadratmeter och kommer delvis att uppföras i två plan med en takterrass.

Byggnaden har fått namnet ”Twist” vilket anspelar på dess vridna form men även på programmet som kombinerar och växlar arbete med nöje, det enskilda med det kollektiva. Det är en lätt konstruktion i trä som vrider sig mjukt från den ena våningen till den andra och via en generös multifunktionell trappa kopplar ihop entréplanet med övre plan och takterrass på ett sömlöst sätt. Gränsen mellan våningsplanen suddas ut och det övre planet blir lättillgängligt och attraktivt. Med aktiviteter som pågår såväl dag som kvällstid blir Twist en levande plats som lyser upp även när omgivande kontorshus har släckt för dagen. Formmässigt har utgångspunkten varit byggrätten som har fått en “twist” vilket också kan kopplas till områdets vetenskapliga tema och kvartersnamnet ”Genen”, då vridningen också anspelar på en DNA-spiral.

2023, Dagens Industri
2021, Rahel Belatchews Sommar i P1
Lyssna
2021, World Architecture News, Flora
Read more:
2021, ArchDaily, Flora
2021, Rahel Belatchew in ByRum.se
2021, Byggindustrin
2020, Resumé
2020, Fastighetsvärlden
2019, SVT Bo i staden
2019, Verve
2019, Svenska Dagbladet
2019, Dagens Nyheter