Symbolbyggnad

Twist

Twist - en symbolbyggnad i Hagastaden

Twist är det vinnande förslaget i ett parallellt uppdrag avseende uppförande av en symbolbyggnad i Hagastaden i Stockholm.

Byggnaden skall tjäna som mötesplats för de som bor, arbetar, forskar, studerar i och besöker stadsdelen, och kommer att rymma en restaurang, café och takterrass.

Byggnaden är belägen i Kvarteret Genen, i korsningen Norra Stationsgatan och Gävlegatan, i skärningspunkten mellan Vasastaden, den framväxande nya Hagastaden och Nya Karolinska. Byggnaden är på cirka 700 kvadratmeter och kommer delvis att uppföras i två plan med en takterrass.

Byggnaden har fått namnet ”Twist” vilket anspelar på dess vridna form men även på programmet som kombinerar och växlar arbete med nöje, det enskilda med det kollektiva. Det är en lätt konstruktion i trä som vrider sig mjukt från den ena våningen till den andra och via en generös multifunktionell trappa kopplar ihop entréplanet med övre plan och takterrass på ett sömlöst sätt. Gränsen mellan våningsplanen suddas ut och det övre planet blir lättillgängligt och attraktivt. Med aktiviteter som pågår såväl dag som kvällstid blir Twist en levande plats som lyser upp även när omgivande kontorshus har släckt för dagen. Formmässigt har utgångspunkten varit byggrätten som har fått en “twist” vilket också kan kopplas till områdets vetenskapliga tema och kvartersnamnet ”Genen”, då vridningen också anspelar på en DNA-spiral.

In May 2013, French site 3Dnatives published an article about SwimCity as one of the best examples of 3D printed architecture.
3DNatives
In 2011 Swedish Magazine 'Nya Rum' published an article about UH1.
More about UH1
2015 MSN Money named 'Twist' a "ridiculously cool building of the future"
33 ridiculously cool buildings of the future
Wired, January 2018: "As cities grow and become more dense we need to find ways of creating more self-sufficient structures," says Rahel Belatchew, founder of Swedish architecture firm Belatchew Arkitekter.
Wired: "Microgrids and energy-generating buildings could save our cities"
In 2018 RUM Magazine named Rahel Belatchew on its 2018 powerlist.
Maktlistan 2018
In 2015 German magazine Der Spiegel published an interview with Rahel Belatchew.
Müssen wir wirklich Grillen essen, Frau Belatchew?
“Rahel Belatchew of the Swedish urban design practice, Belatchew Arkitekter, highlighted an experimental proposal of how urbanites in Stockholm could one day get their food.”
And the World Building of the Year is...
In 2017 Swedish magazine RUM published an article about Fjärilen.
Tidskriften Rum
In 2017 Green Savers published an article about InsectCity.
INSECTCITY: QUINTA DE INSECTOS PODE TORNAR ESTOCOLMO AUTO-SUFICIENTE
DesignBoom: belatchew arkitekter's irregular high rise will become a symbol of swedish modernity
DesignBoom >>>
Discus featured by @ArchDaily
ArchDaily
"stockholm loop project reuses existing structures to create new infrastructure, by belatchew labs"
Read more