Naturban
Bostäder

Grønn, ett urbant stadskvarter i Nacka

Naturban är Nacka kommuns begrepp för det nya Nacka Stad där naturen möter det urbana. Kvarteret Grønn är konceptets fysiska gestaltning och resultatet av en vinst i en markanvisningstävling som Belatchew har gjort tillsammans med Selvaag.

Uppdragsgivare
Nacka kommun
Status
Detaljplaneskede
Program
Flerbostadshus
BTA
12900 kvm
Antal lgh
198
Illustration över bostadskvarteret Grønn
Illustration över bostadskvarteret Grønn

Grønn är ett boende där alla oavsett var i kvarteret de bor, och oavsett om bostaden är liten eller stor, får ett boende omgärdat av grönska med en naturlig kontakt mellan inne och ute. Känslan att bo i en park eller att ha en trädgård är påtaglig. Här är växtligheten inte bara synlig och närvarande, här har man också möjlighet att odla och engagera sig i den mån man själv önskar.

Projektet är beläget mellan en park och ett nytt torg samt det befintliga kommersiella stråket. Grønn tillför något helt nytt till platsen, en unik och karaktärstark byggnad vars omfångsrika växtlighet på kvarterets alla sidor tar med parken hela vägen ut till Vikdalsvägen. Synlig konstruktion i trä bidrar till helhetsupplevelsen av ett kvarter i symbios med naturen.

Genom bottenvåningens programmering bidrar kvarteret till ett aktivt stadsliv. Grønn tillför natur i staden och stad till naturen. Här kan man sitta på restaurangens uteservering mitt i Centrala Nacka och ändå vara omgiven av växtlighet och grönska. På samma sätt kan man bo på en av takterrasserna med utsikt över parken samtidigt som man har ett stort utbud av handel och service precis utanför dörren.

Grønn är ett projekt som genomsyras av gemenskap. Idag vet vi att starka sociala band är en viktig bidragande faktor till god hälsa. Vi vet också att ensamhet är något som breder ut sig i samhället samt att tryggheten i en stadsdel stärks när grannar lär känna varandra.

Här bygger vi ett projekt för gemenskap med ett växthus som samlingspunkt som ger visuella utblickar mot grönskan i parken och mot gården. Kombinationen grönska, urbanitet och starka sociala band genom Selvaag Pluss skapar ett hållbart boende för framtiden där naturen och hälsan står i fokus.

2023, Dagens Industri
2021, Rahel Belatchews Sommar i P1
Lyssna
2021, World Architecture News, Flora
Read more:
2021, ArchDaily, Flora
2021, Rahel Belatchew in ByRum.se
2021, Byggindustrin
2020, Resumé
2020, Fastighetsvärlden
2019, SVT Bo i staden
2019, Verve
2019, Svenska Dagbladet
2019, Dagens Nyheter