Strawscraper
Belatchew Labs

Strawscraper – ett urbant kraftverk

Strawscraper är en påbyggnad av Söder torn på Södermalm i Stockholm med ett nytt energiproducerande skal täckt av strån som kan utvinna vindenergi.

Status
Förslag, 2013
Plats
Södermalm, Stockholm
Typ
Experimentellt projekt
Klient
Belatchew Arkitekter

Strawscraper by Belatchew Arkitekter

Strawscraper by Belatchew Arkitekter

Strawscraper by Belatchew Arkitekter

Strawscraper by Belatchew Arkitekter

Strawscraper by Belatchew Arkitekter

Strawscraper by Belatchew Arkitekter

Vad som var tänkt att bli 40 våningar blev 26. Söder Torn på Södermalm i centrala Stockholm stod klart 1997, men arkitekten Henning Larsen hade då hoppat av uppdraget efter att ha tappat inflytandet över utformningen av tornet. Belatchew Arkitekter vill ge Söder torn dess ursprungliga proportioner och samtidigt utforska ny teknik för att skapa framtidens urbana vindpark. Genom att använda s.k. Piezoelektrisk teknik kan ett stort antal tunna spröt producera elektricitet enbart via små rörelser som genereras av vinden. Resultatet är ett vindkraftverk av ett nytt slag som öppnar upp möjligheter för hur byggnader kan producera energi. Med hjälp av denna teknik kan tidigare ej påtänkta ytor på såväl befintliga som nya byggnader plötsligt omvandlas till energiproducerande enheter.

Dessutom uppstår ytterligare en dimension när strånas ständiga rörelse ger upphov till böljande landskap på fasaderna. Det som normalt betraktas som det mest statiska av allt, byggnaden; blir plötsligt levande och konstruktionen ger intrycket av en kropp som andas. Stråna som vajar i vinden ger byggnaden en ständigt varierande fasad som förstärks nattetid med belysning i skiftande färger.

Stråna i fasaden består av ett kompositmaterial med piezoelektriska egenskaper som kan omvandla rörelse till elektrisk energi. Piezoelektricitet uppstår när vissa kristallers deformation omvandlas till elektricitet. Tekniken har fördelar jämfört med traditionella vindturbiner då den är tyst och inte stör djur- och fågellivet. Den fungerar vid låga vindhanstigheter eftersom det räcker med lätt bris för att få stråna att börja vaja och generera energi. Den nuvarande lokal som finns på toppen av byggnaden ersätts med en offentlig våning där det finns plats för restaurang. Den nya tillbyggnaden skapar förutom att vara ett energiproducerande skal även en plats för stadens invånare som ges möjlighet att nå en utsiktsplattform högst upp på tornet med en oslagbar vy över Stockholm.

2023, Dagens Industri
2021, Rahel Belatchews Sommar i P1
Lyssna
2021, World Architecture News, Flora
Read more:
2021, ArchDaily, Flora
2021, Rahel Belatchew in ByRum.se
2021, Byggindustrin
2020, Resumé
2020, Fastighetsvärlden
2019, SVT Bo i staden
2019, Verve
2019, Svenska Dagbladet
2019, Dagens Nyheter