Belatchew Labs

Strawscraper

Strawscraper – ett urbant kraftverk

Strawscraper är en påbyggnad av Söder torn på Södermalm i Stockholm med ett nytt energiproducerande skal täckt av strån som kan utvinna vindenergi.

Vad som var tänkt att bli 40 våningar blev 26. Söder Torn på Södermalm i centrala Stockholm stod klart 1997, men arkitekten Henning Larsen hade då hoppat av uppdraget efter att ha tappat inflytandet över utformningen av tornet. Belatchew Arkitekter vill ge Söder torn dess ursprungliga proportioner och samtidigt utforska ny teknik för att skapa framtidens urbana vindpark. Genom att använda s.k. Piezoelektrisk teknik kan ett stort antal tunna spröt producera elektricitet enbart via små rörelser som genereras av vinden. Resultatet är ett vindkraftverk av ett nytt slag som öppnar upp möjligheter för hur byggnader kan producera energi. Med hjälp av denna teknik kan tidigare ej påtänkta ytor på såväl befintliga som nya byggnader plötsligt omvandlas till energiproducerande enheter.

Dessutom uppstår ytterligare en dimension när strånas ständiga rörelse ger upphov till böljande landskap på fasaderna. Det som normalt betraktas som det mest statiska av allt, byggnaden; blir plötsligt levande och konstruktionen ger intrycket av en kropp som andas. Stråna som vajar i vinden ger byggnaden en ständigt varierande fasad som förstärks nattetid med belysning i skiftande färger.

Stråna i fasaden består av ett kompositmaterial med piezoelektriska egenskaper som kan omvandla rörelse till elektrisk energi. Piezoelektricitet uppstår när vissa kristallers deformation omvandlas till elektricitet. Tekniken har fördelar jämfört med traditionella vindturbiner då den är tyst och inte stör djur- och fågellivet. Den fungerar vid låga vindhanstigheter eftersom det räcker med lätt bris för att få stråna att börja vaja och generera energi. Den nuvarande lokal som finns på toppen av byggnaden ersätts med en offentlig våning där det finns plats för restaurang. Den nya tillbyggnaden skapar förutom att vara ett energiproducerande skal även en plats för stadens invånare som ges möjlighet att nå en utsiktsplattform högst upp på tornet med en oslagbar vy över Stockholm.

In May 2013, French site 3Dnatives published an article about SwimCity as one of the best examples of 3D printed architecture.
3DNatives
In 2011 Swedish Magazine 'Nya Rum' published an article about UH1.
More about UH1
2015 MSN Money named 'Twist' a "ridiculously cool building of the future"
33 ridiculously cool buildings of the future
Wired, January 2018: "As cities grow and become more dense we need to find ways of creating more self-sufficient structures," says Rahel Belatchew, founder of Swedish architecture firm Belatchew Arkitekter.
Wired: "Microgrids and energy-generating buildings could save our cities"
In 2018 RUM Magazine named Rahel Belatchew on its 2018 powerlist.
Maktlistan 2018
In 2015 German magazine Der Spiegel published an interview with Rahel Belatchew.
Müssen wir wirklich Grillen essen, Frau Belatchew?
“Rahel Belatchew of the Swedish urban design practice, Belatchew Arkitekter, highlighted an experimental proposal of how urbanites in Stockholm could one day get their food.”
And the World Building of the Year is...
In 2017 Swedish magazine RUM published an article about Fjärilen.
Tidskriften Rum
In 2017 Green Savers published an article about InsectCity.
INSECTCITY: QUINTA DE INSECTOS PODE TORNAR ESTOCOLMO AUTO-SUFICIENTE
DesignBoom: belatchew arkitekter's irregular high rise will become a symbol of swedish modernity
DesignBoom >>>
Discus featured by @ArchDaily
ArchDaily
"stockholm loop project reuses existing structures to create new infrastructure, by belatchew labs"
Read more