Belatchew Labs

BuzzBuilding

Om BuzzBuilding

BuzzBuilding är en del av Belathew Labs projekt InsectCity, som syftar till att göra Stockholm självförsörjande på protein genom urban insektsproduktion.

För att åskådliggöra hur en urban insektsproduktion kan se ut har Belatchew Labs tagit fram insektsfarmen BuzzBuilding som placerats vid Vanadisplan, och erbjuder 10 350 m² odlingsyta för uppfödning av syrsor. BuzzBuilding består av en byggnad som integrerar hela produktionsflödet av insekter, från ägg till färdig insekt. Därutöver inrymmer BuzzBuilding en säker hemvist för utrotningshotade vildbin, som förutom att tillförsäkra hotade biarters fortsatta liv även gör Stockholm till en blommande och fruktbar stad.

Byggnaden har en sk torus-geometri som likt en donut är ihålig i mitten. Där skapas en skyddad innergård med mikroklimat som tillsammans med ett rikt insektsliv skapar en frodig trädgård. Den bärande konstruktionen i byggnaden är en stålram inspirerad av ett exoskelett, dvs ett yttre skal som liknar insekternas struktur, vilket skapar fria våningsplan utan pelare. Den sekundära strukturen löper runt byggnaden i en spiralform och förstärker dess insektlika gestaltning.

För att på bästa möjliga sätt ta tillvara värmen från solinstrålning har byggnadens beklädnad anpassats för att släppa igenom mer eller mindre sol samtidigt som byggnaden som helhet har ett homogent skal. Detta uppnås med hjälp av sandwichelement i komposit vars isolering består av aerogel. Genom att variera beklädnadens tjocklek släpps mer eller mindre sol in i byggnaden. De övre fasadskivorna förses dessutom med hål i olika storlekar för att attrahera olika sorters bin.

Byggnadens bottenvåning huserar en restaurang där insekter både tillagas och säljs. Målet är att göra produktionen offentlig, så att den till skillnad mot den undangömda köttproduktionen bjuder in till observation och delaktighet samt kunskap om var vår mat kommer ifrån.

BuzzBuilding in Archinect, 2014.
Read more
Rahel Belatchew in HSB Uppsala 80 år, 2013
Read more
Twist in Trä! #2 2015
Read more
Strawscraper in VICE August 2013
Rahel Belatchew in Form Magazine
Read more
Rahel Belatchew portrayed in ICON Magazine #7 2012.
Read more
"stockholm loop project reuses existing structures to create new infrastructure, by belatchew labs"
Read more
Discus featured by @ArchDaily
ArchDaily
DesignBoom: belatchew arkitekter's irregular high rise will become a symbol of swedish modernity
DesignBoom >>>
In 2017 Green Savers published an article about InsectCity.
INSECTCITY: QUINTA DE INSECTOS PODE TORNAR ESTOCOLMO AUTO-SUFICIENTE
In 2017 Swedish magazine RUM published an article about Fjärilen.
Tidskriften Rum
“Rahel Belatchew of the Swedish urban design practice, Belatchew Arkitekter, highlighted an experimental proposal of how urbanites in Stockholm could one day get their food.”
And the World Building of the Year is...