BuzzBuilding
Belatchew Labs

Om BuzzBuilding

BuzzBuilding är en del av Belathew Labs projekt InsectCity, som syftar till att göra Stockholm självförsörjande på protein genom urban insektsproduktion.

Status
Förslag, 2014
Plats
Stockholm
Typ
Experimentellt projekt
Klient
Belatchew Arkitekter
Utmärkelser
Design S, Architectural Review MIPIM Future Project Award, Smart Living Challenge

Belatchew Labs BuzzBuilding

För att åskådliggöra hur en urban insektsproduktion kan se ut har Belatchew Labs tagit fram insektsfarmen BuzzBuilding som placerats vid Vanadisplan, och erbjuder 10 350 m² odlingsyta för uppfödning av syrsor. BuzzBuilding består av en byggnad som integrerar hela produktionsflödet av insekter, från ägg till färdig insekt. Därutöver inrymmer BuzzBuilding en säker hemvist för utrotningshotade vildbin, som förutom att tillförsäkra hotade biarters fortsatta liv även gör Stockholm till en blommande och fruktbar stad.

Byggnaden har en sk torus-geometri som likt en donut är ihålig i mitten. Där skapas en skyddad innergård med mikroklimat som tillsammans med ett rikt insektsliv skapar en frodig trädgård. Den bärande konstruktionen i byggnaden är en stålram inspirerad av ett exoskelett, dvs ett yttre skal som liknar insekternas struktur, vilket skapar fria våningsplan utan pelare. Den sekundära strukturen löper runt byggnaden i en spiralform och förstärker dess insektlika gestaltning.

För att på bästa möjliga sätt ta tillvara värmen från solinstrålning har byggnadens beklädnad anpassats för att släppa igenom mer eller mindre sol samtidigt som byggnaden som helhet har ett homogent skal. Detta uppnås med hjälp av sandwichelement i komposit vars isolering består av aerogel. Genom att variera beklädnadens tjocklek släpps mer eller mindre sol in i byggnaden. De övre fasadskivorna förses dessutom med hål i olika storlekar för att attrahera olika sorters bin.

Byggnadens bottenvåning huserar en restaurang där insekter både tillagas och säljs. Målet är att göra produktionen offentlig, så att den till skillnad mot den undangömda köttproduktionen bjuder in till observation och delaktighet samt kunskap om var vår mat kommer ifrån.

2024, RUM
2023, Dagens Industri
2021, Rahel Belatchews Sommar i P1
Lyssna
2021, World Architecture News, Flora
Read more:
2021, ArchDaily, Flora
2021, Rahel Belatchew in ByRum.se
2021, Byggindustrin
2020, Resumé
2020, Fastighetsvärlden
2019, SVT Bo i staden
2019, Verve
2019, Svenska Dagbladet