Ekebyhov
Sporthall

Ekebyhov sporthall

Förslag till ny sporthall inklusive bollhall och gymnastikdel, med teleskopläktare, omklädningsrum och förråd om totalt ca 2500 m² BYA i Ekebyhov i Ekerö kommun.

För att inte upplevas som alltför dominant på en plats vid ett känsligt grönområden utformas sporthallen i förslaget som en suterrängbyggnad vars tak lutar ned mot marken och blir ett med landskapet. Det gräsbeklädda taket blir en plats för lek både sommar som vintertid. Naturnära material har valts såsom sedumtak, träpanel, zinkplåtdetaljer och glaspartier.

Ekebyhov Arena by Belatchew Arkitekter

Attitude as Style - Rahel Belatchew, Architect
Denna monografi ger inblick i flera av Belatchew Arkitekters nyckelprojekt, som StrawScraper, BuzzBuilding, Stockholm Loop, Discus och Tensta Torn. Innehåller texter av Daniel Golling, Paul Finch och Martin Rörby samt intervju med Rahel Belatchew av Nils Forsberg.