Ekebyhov
Sporthall

Ekebyhov sporthall

Förslag till ny sporthall inklusive bollhall och gymnastikdel, med teleskopläktare, omklädningsrum och förråd om totalt ca 2500 m² BYA i Ekebyhov i Ekerö kommun.

För att inte upplevas som alltför dominant på en plats vid ett känsligt grönområden utformas sporthallen i förslaget som en suterrängbyggnad vars tak lutar ned mot marken och blir ett med landskapet. Det gräsbeklädda taket blir en plats för lek både sommar som vintertid. Naturnära material har valts såsom sedumtak, träpanel, zinkplåtdetaljer och glaspartier.

Ekebyhov Arena by Belatchew Arkitekter

2023, Dagens Industri
2021, Rahel Belatchews Sommar i P1
Lyssna
2021, World Architecture News, Flora
Read more:
2021, ArchDaily, Flora
2021, Rahel Belatchew in ByRum.se
2021, Byggindustrin
2020, Resumé
2020, Fastighetsvärlden
2019, SVT Bo i staden
2019, Verve
2019, Svenska Dagbladet
2019, Dagens Nyheter